sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
talous791059610.jpg
 

Talousarviot ja tilinpäätökset


Kunnan toiminnassa ja taloudessa noudatetaan talousarviota. Kaupunginvaltuusto hyväksyy vuosittain talousarviossa toimielimille toimielinkohtaiset toimintatavoitteet, määrärahat ja tuloarviot.

Kaupunginhallitus ja lautakunnat hyväksyvät talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat alaisensa toiminnan osalta. Kaupunginhallitus ohjaa ja valvoo toimintaa ja taloutta sekä talousarvion toteutumista.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019 - 2020 [PDF]
Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020 - 2021 [PDF]
Talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021 - 2022 [PDF]
Talousarvio 2021 ja taloussuunnitelma 2022 - 2023 [PDF]
Talousarvio 2022 ja taloussuunnitelma 2023 - 2024 [PDF]
Talousarvio 2023 ja taloussuunnitelma 2024 - 2025 [PDF]
Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2025 - 2026 [PDF]

Vuosittain laadittavasta toiminta- ja tilinpäätöskertomuksesta löytyy yleistietoa kunnasta, selvitys taloussuunnitelmassa asetettujen tavoitteiden toteutumisesta sekä kunnan tilinpäätöksen olennaiset tiedot.

Tilinpäätös 2013 [PDF]
Tilinpäätös 2014 [PDF]
Tilinpäätös 2015 [PDF]
Tilinpäätös 2016 [PDF]
Tilinpäätös 2017 [PDF]
Tilinpäätös 2018 [PDF]
Tilinpäätös 2019 [PDF]
Tilinpäätös 2020 [PDF]
Tilinpäätös 2021 [PDF]
Tilinpäätös 2022 [PDF]

Tilinpäätös 2023 [PDF]

Tilintarkastajan on annettava valtuustolle kultakin tilikaudelta kertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. 

Tilintarkastuskertomus 2016 [PDF]
Tilintarkastuskertomus 2017 [PDF]
Tilintarkastuskertomus 2018 [PDF]
Tilintarkastuskertomus 2019 [PDF]
Tilintarkastuskertomus 2020 [PDF]
Tilintarkastuskertomus 2021 [PDF]
Tilintarkastuskertomus 2022 [PDF]

Tilintarkastuskertomus 2023 [PDF]

Tarkastuslautakunta laatii arviointisuunnitelman ja antaa valtuustolle kultakin vuodelta arviointikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset.

Arviointikertomus 2013 [PDF]
Arviointikertomus 2014 [PDF]
Arviointikertomus 2015 [PDF]
Arviointikertomus 2016 [PDF]
Arviointikertomus 2017 [PDF]
Arviointikertomus 2018 [PDF]
Arviointikertomus 2019 [PDF]
Arviointikertomus 2020 [PDF]
Arviointikertomus 2021 [PDF]
Arviointikertomus 2022 [PDF]

Arviointikertomus 2023 [PDF]

Päivitetty 27.1.2024 / MS

 

Tilintarkastusyhteistö

BDO Audiator Oy

Vastuunalainen tarkastaja

JHT, HT-tilintarkastaja Mark Lassfolk