Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Työ ja yrittäminen

Työllisyyspalvelut

Someron kaupungin työllisyyspalvelut järjestää kuntouttavaa työtoimintaa työttömille kuntalaisille sekä sosiaalista kuntoutusta työpaja Ecotekolassa tai kunnan muissa toimintayksiköissä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut, työkyvyn kartoitukset sekä eläke- ja kuntoutusohjaus ovat osa työllisyyspalveluita.             

Työvoimahallinto palvelee työnhakuun, koulutuksen hakuun sekä työvoimanhankintaan liittyvissä asioissa. Somerolaisten asioita hoitaa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston Salon toimipiste.          

TE-palvelut 2024- uudistus
Uudistuksen myötä TE-palvelut siirtyvät paikallistasolle. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.  

Te-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. 
Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus.                                                                                                               


 

Ajankohtaista

11.09.2020

Matkailualan koulutus (2 krt/kk) alkaa Somerolla 22.10.


Koulutuksen tavoitteena on mm. uusien matkailutuotteiden suunnittelu ja tuotteistaminen (omalle yritykselle), markkinointi-, myynti- ja some-osaamisen vahvistaminen, sekä palvelumuotoilu, tapahtumien järjestäminen, matkailualan turvallisuus ja matkapakettilaki. 

Järjestämme infotilaisuuden Someron kaupungintalolla torstaina 17.9. klo 15. Tule kuulemaan lisää koulutuksesta ja esittämään omia toiveita koulutuksen sisällöstä. 

Koulutus on maksuton ja opiskelijan on mahdollisuus suorittaa matkailupalvelujen ammattitutkinto. Ammattitutkinnon suorittanut saa ammattitutkintostipendin, jonka arvo on 400 euroa (stipendit myöntää Työllisyysrahasto).

 Liitteenä esite koulutuksesta. Jos et pääse infotilaisuuteen, mutta olet kiinnostunut koulutuksesta, soita tai laita sähköpostia!

Päivi Välimäki
opettaja, matkailuala
044 7704 640
paivi.valimaki@sskky.fi


 

YHTEYSTIEDOT:

Työllisyyspalveluiden esimies       
Riina Lehtinen
p. 044 7791 429

Työikäisten palveluohjaaja  
Tiia Liiman
p. 044 7791 439    PARTY - Parempaa työ- ja toimintakykyä -hanke


Rahoittaja