Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Työ ja yrittäminen

Työllisyyspalvelut

Someron kaupungin työllisyyspalvelut järjestää kuntouttavaa työtoimintaa työttömille kuntalaisille sekä sosiaalista kuntoutusta työpaja Ecotekolassa tai kunnan muissa toimintayksiköissä.

Sosiaali- ja terveyspalvelut, työkyvyn kartoitukset sekä eläke- ja kuntoutusohjaus ovat osa työllisyyspalveluita.             

Työvoimahallinto palvelee työnhakuun, koulutuksen hakuun sekä työvoimanhankintaan liittyvissä asioissa. Somerolaisten asioita hoitaa Varsinais-Suomen työ- ja elinkeinotoimiston Salon toimipiste.          

TE-palvelut 2024- uudistus
Uudistuksen myötä TE-palvelut siirtyvät paikallistasolle. Uudistuksen tavoitteena on palvelurakenne, joka edistää parhaalla mahdollisella tavalla työntekijöiden nopeaa työllistymistä sekä lisää työ- ja elinkeinopalvelujen tuottavuutta, saatavuutta, vaikuttavuutta ja monipuolisuutta.  

Te-palvelujen siirto kunnille tuo palvelut lähemmäksi asiakkaita. Kun työllisyyspalvelut, kunnan koulutuspalvelut sekä elinkeinopalvelut ovat saman järjestäjän vastuulla, tukevat palvelut nopeamman työllistymisen tavoitetta. 
Uudistuksessa huomioidaan palvelujen yhdenvertainen saatavuus.                                                                                                               


 

Ajankohtaista

12.03.2021

Työnantajan kesätyötuki 2021 haettavissa

Lue lisää


Arkisto:

 

YHTEYSTIEDOT:

Työllisyyspalveluista vastaava (31.12.2022 saakka)    
Marjaana Sorokin
Hallintojohtaja
p. 044 7791210

Vastaava työpajaohjaaja
Pauliina Hämäläinen
p. 044 7791429

Työikäisten palveluohjaaja  
Tiia Liiman
p. 044 7791 439    PARTY - Parempaa työ- ja toimintakykyä -hanke


Rahoittaja