sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
maaseutupalvelut668646363.jpg
 

Maaseudun ja kylien kehittäminen

 

Maaseutu ja sen kylät mielletään turvallisiksi ja viihtyisiksi asuinpaikoiksi, joissa vielä löytyy naapuriapua ja yhteisöllisyyttä.

Somerolla kyliä on liki viisikymmentä. Kylillä on vahva oman kylän identiteettinsä, jota ylläpitävät aktiiviset kyläläiset kyläyhdistysten, pienviljelijäyhdistysten sekä maa- ja kotitalousseurojen kautta. Someron kaupungin, kylien ja Omakotiyhdistyksen kesken on perustettu Kylien neuvottelukunta, jonka avulla pyritään edistämään kylien elinvoimaisuutta ja kylien välistä yhteistyötä.

 


Kyläraha

Someron kaupungilta on jo muutaman vuoden ajan ollut mahdollista hakea kylätoimintaan tukea, jota kutsutaan kylärahaksi. Kylärahaa myönnetään Somerolla toimiville rekisteröityneille yhdistyksille, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen alueensa asukkaiden omaehtoisen kehittämistyön koordinoinnin laatimalla alueelle asukkaiden kanssa kyläsuunnitelman, jota yhdistys toteuttaa. Kylärahan tavoitteena on kannustaa kyliä tavoitteelliseen, suunnitelmalliseen kylän kehittämiseen, jolla on kaikkien kylien asukkaiden tuki.

Kylärahan haku vuodelle 2024 on avoinna 31.3.2024 klo 15.00 saakka. Lue lisää alta!

 
Lue täältä Someron Kyläraha 2024 hakuohjeet

Someron Kyläraha 2024

Haku on avoinna 31.3.2024 klo 15.00 saakka

Someron kaupunginvaltuusto on vahvistamassaan vuoden 2024 talousarviossa varannut rahoitusta kylätoiminnan tu­ke­mi­seen 5000 euroa, jota kutsutaan kylärahaksi. Kylärahaa myönnetään Someron kaupungin alueella toimiville rekisteröityneille yhdistyksille, jotka ovat ottaneet tehtäväkseen alueensa asukkaiden omaehtoisen kehittämistyön koordinoinnin laatimalla alueelle asukkaiden kanssa kyläsuunnitelman, jota yhdistys toteuttaa.

Kylärahan tavoitteena on kannustaa kyliä tavoitteelliseen, suunnitelmalliseen kylän kehittämiseen, jolla on kaikkien kylien asukkaiden tuki.  Samalla toiminnallisella kyläalueella voi olla vain yksi omaehtoista kylätoimintaa koordinoiva yhdistys, joka tekee alueelle kyläsuunnitelman ja hakee kylärahaa.  Hanke voidaan toteuttaa yhteistyössä muiden tahojen kanssa.


Mihin ja miten Kylärahaa haetaan?

Avustusta myönnetään vapaamuotoisten kirjallisten hakemusten perusteella yhteen tai useam­paan kylien kehittymistä edesauttavaan hank­kee­seen, joka on mukana 1.1.2023 jälkeen yhdistyksen kaikille avoimessa kokouksessa hyväksytyssä kyläsuunnitelmassa.Hakemuksesta löydyttävä seuraavat tiedot:

 • Yhdistyksen nimi ja toimialue, yhteystiedot, jäsenmäärä ja yhdistysrekisteriote
 • Selvitys avustuksen kohteena olevan kehittämis- tai investointihankkeen tarkoituksesta 
 • Rahoitussuunnitelma, jossa on eritelty haettavan kylärahan määrä sekä oman työn ja pääoman osuus


Hakemuksen liitteinä oltava

 • Vuoden 2022 tai vuoden 2023 tilinpäätös ja toimintakertomus
 • Vuoden 2024 toimintasuunnitelma
 • 1.1.2023 jälkeen avoimessa kyläkokouksessa hyväksytty kyläsuunnitelma

Huom:
Aiemmin avustusta saaneiden yhdistysten tulee liittää hakemukseen selvitys avustuksen kohteena olevan projektin toteutumisesta, jos ei selvitystä jo aiemmin ole toimitettu. Uutta avustusta ei myönnetä ennen kuin edellinen hanke on toteutettu.


Arvioidessanne kohteenne projektirahakelpoisuutta miettikää lisäksi täyttääkö kohde ainakin jonkun alla olevista vaatimuksista:  

 1. Hanke tukee Someron kaupunkistrategian [PDF] toteutumista
 2. Hanke on kylää elävöittävä ja kehittävä
 3. Hankkeessa korostuu kyläläisten oma panos ja omaehtoinen kehittäminen
 4. Hanke on kyläläisten yhteistoimintaa edistävä
 5. Hankkeella on pitempiaikaisia vaikutuksia
 6. Hanke tehdään yhteistyössä yhden ja useamman kylän kanssa

Hakuaika ja hakemusten toimittaminen

Hakemukset on toimitettava Someron maaseututoimistoon Sepäntie 16 B, 31400 SOMERO, 31.3.2024 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja maaseutuyksikön päällikkö Veli-Matti Pura p. 0500843019 


Maaseutuohjelma


Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014-2020 eli maaseutuohjelma on on työkalu, jolla tehdään maaseudusta parempi paikka. Maaseutuohjelman tukia voivat hakea muun muassa viljelijät, maaseudun yritykset, maaseudun asukkaat, oppilaitokset, kehittäjäorganisaatiot ja kunnat.

Maaseudun asukkaat voivat hakea tukea kehittääkseen alueensa viihtyisyyttä, saavutettavuutta tai palveluja. Maaseutuohjelma tukee myös uutta teknologiaa ja toimintatapoja, joilla palveluja voidaan kehittää.

Maaseutuohjelman avulla parannetaan myös laajakaistayhteyksiä. Maaseudun laajakaistayhteyksien parantuminen kasvattaa maaseudun vetovoimaa asuinpaikkana ja tarjoaa mahdollisuuksia yrittäjille.

Lisätietoa maaseutu.fi -sivustolta

Päivitetty 2.2.2024 / MS