Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Toimintaohje ja toimeksiantosopimus

Toimintaohjeessa määritellään miten Varsinais-Suomen kunnissa toteutetaan ikäihmisten ja kehitysvammaisten toimeksiantosuhteista perhehoitoa. Sen tavoitteena on turvata jatkuvuutta ja yhdenmukaistaa toimintakäytäntöjä sekä lisätä suunnitelmallisuutta ja ennakoitavuutta.

Toimintaohje on uuden työntekijän perehdytyksen väline ja se turvaa perhehoitajien tiedonsaantia. Toimintaohje varmistaa myös perhehoidon hyvää laatua. Se palvelee perhehoidon kaikkia osapuolia: perhehoitoa järjestävää kuntaa, perhehoidossa olevaa henkilöä ja perhehoitajaa.

Toimeksiantosopimuksessa perhehoitaja ja kunta sopivat hoitosuhteeseen liittyvät molemminpuoliset oikeudet ja velvollisuudet. Sopimuksen allekirjoittavat molemmat aviopuolisot silloin, kun on tarkoitus, että he molemmat vastaavat perhehoitoon sijoitettujen hyvinvoinnista.

Toimeksiantosopimus tehdään jokaisen perhehoidossa olevan henkilön osalta erikseen ja aina ennen perhehoitoon tulevan henkilön muuttoa perheeseen. Sopimukseen liitetään tarvittavat asiakassuunnitelmat. Toimeksiantosopimus voi olla voimassa toistaiseksi tai määräajan.