Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Sosiaalipalvelut

Sosiaalityön palvelut ovat osa kaupungin perusturvan toimialaa ja ovat sosiaalihuoltolain mukaista toimintaa.

Sosiaalihuoltolaki 

Sosiaalityö on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön suorittamaa

Sosiaalityöllä vahvistetaan tuen tarpeessa olevien kansalaisten voimavaroja ja tuetaan yksilöiden, perheiden ja yhteisöjen omaehtoista toimintaa ja selviytymistä. Tavoitteena on ehkäistä syrjäytymistä ja ratkaista sosiaalisia ongelmia ja näin ylläpitää ja edistää kansalaisten ja yhteisöjen hyvinvointia ja sosiaalista turvallisuutta.

Sosiaalityön asiakkaina voivat olla kaikki kansalaiset. Sosiaalityön palveluja järjestetään lapsille, nuorille ja heidän perheilleen, maahanmuuttajille, työttömille, asunnottomille, päihde- ja mielenterveysongelmista kärsiville sekä ikääntyneille ja vammaisille henkilöille.

Sosiaalipalvelut on järjestettävä tarvittavassa laajuudessa vuorokauden ajasta riippumatta.

Yhteydenotto sosiaalihultoon tuen tarpeen arvioimiseksi. 

Yhteydenotto sosiaalihuoltoon

Mikäli 

palveluksessa oleva on saanut tietää henkilöstä, joka tarvitsee sosiaalihuollon palveluja, hänet on ohjattava ottamaan yhteyttä sosiaalihuoltoon.  

Yhteydenoton voi tehdä myös viranomainen itse, mutta tällöin tarvitaan tuen tarpeessa olevan henkilön suostumus. Jos suostumusta ei saada, yhteys sosiaalihuoltoon on kuitenkin otettava, kun 

  1. henkilö on kykenemätön vastaamaan omasta terveydestään ja turvallisuudestaan tai
  2. kun kyse on lapsen edusta.

Myös muu kuin edellä mainittu henkilö voi ottaa yhteyttä sosiaalihuoltoon salassapitosäännösten estämättä.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014, 35 § (Finlex)


 

Sosiaalipäivystys

Someron sosiaalipäivystys toteutetaan virka-aikana sosiaalityön työryhmän toimesta.

Virka-aikana (ma-to klo 8.00-16.00 ja pe 8.00-15.00) sosiaalipäivystykseen saa yhteyden p. 040 1268 698 tai hätäkeskuksen p. 112 kautta. 

Virka-ajan ulkopuolella sosiaalipäivystyksestä vastaa Turun seudun sosiaalipäivystys, johon yhteyden saa puhelimitse p. 02 2626 003 tai hätäkeskuksen p. 112 kautta. 

 

Pyydä apua! -nappi auttaa nopeasti ja helposti

Pyydä apua! -nappi on lapsiperheille suunnattu matalan kynnyksen sähköinen palvelukanava. Se on kunnan verkkopalvelussa oleva nappi, jota painamalla kuka tahansa voi pyytää apua tai palvelua, jättää yhteydenottopyynnön tai kysyä jotain.

Milloin, missä ja kuka tahansa

Pyydä apua! -nappi on esimerkki helposta sähköisestä palvelusta. Palvelu on käytössä aina ja kaikkialla eli se ei ole sidottu aikaan tai paikkaan eikä kysyjän tarvitse etsiä oikeaa henkilöä tai tahoa kysymykselleen tai avunpyynnölleen. Palvelua voi käyttää helposti kuka tahansa, jopa nimettömänä.

Vastaus viimeistään seuraavana arkipäivänä

Pyydä apua! -nappi on nopea tapa olla yhteydessä kaikenikäisten sosiaalipalveluihin, sillä vastauksen saa viimeistään seuraavana arkipäivänä. Napin kautta tulleisiin kyselyihin ja tiedusteluihin vastaavat sosiaalihuollon ammattilaiset ja sen kautta saa palveluohjausta ja neuvontaa.

 

Pyydä apua

Painaako mieltäsi joku kysymys, joka liittyy omaan tilanteeseesi tai perheenjäsenen, ystävän tai muun läheisen avun tai tuen tarpeeseen? Pyydä apua klikkaamalla alla olevaa nappia. 

 

Sosiaalitoimisto, Perusturvan toimisto


Someron sosiaali- ja perusturvatoimisto sijaitsee Lamminniemen hyvinvointikeskuksen tiloissa (os. Jänistie 1). Käynti sosiaalitoimistoon tapahtuu Lamminniemen vasemmanpuoleisen siiven päästä ja perusturvatoimistoon Lamminniemen pääovesta. 

Käyntiosoite: Jänistie 1
Postiosoite: PL 5, 31401 Somero
puh. 040 1268 225
fax (02) 7488 332
sosiaalitoimisto(a)somero.fi

Sosiaalitoimiston aukioloajat ja neuvonta:


Ma-Pe 9.00 - 15.00

Ulko-oven ollessa lukossa, pääsee ennakkoon sovitulle ajalle ulko-oven ovikelloa soittamalla.

Perusturvajohtaja                         
Taru Nordlund
p. 044 7791500

Johtava sosiaalityöntekijä            
Marjaana Sorokin
p.044 7791 220 

etunimi.sukunimi@somero.fi

Team Otso

Team Otso on sosiaalityön moniammatillinen työryhmä, joka vastaa Someron kaupungin sosiaalipäivystyksestä, matalan kynnyksen konsultaatioista ja sosiaalihuollon tarpeessa olevien henkilöiden palvelutarpeen arvioinneista. Moniammatillinen työryhmä koostuu sosiaalityöntekijöistä ja sosiaaliohjaajista, jotka koordinoivat moniammatillisen työryhmän arvioidun palvelutarpeen perusteella sosiaalihuollon asiakkaan tueksi asiakkaan haasteellisissa elämäntilanteissa.

p.  040 1268 698