Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksut

Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain (734/1992) mukaan kunnallisista sosiaali- ja terveyspalveluista voidaan periä maksu palvelujen käyttäjältä, jollei palvelua ole säädetty maksuttomaksi tai lailla toisin säädetä. Someron kaupungin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista perittävät asiakasmaksut perustuvat sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksulakiin 734/1992 ja –asetukseen 912/1992, Someron kaupungin perusturvalautakunnan päättämiin harkinnanvaraisiin maksuihin sekä sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuohjeeseen 2021.

Sosiaali- ja terveyshuollon asiakasmaksulaki, sosiaali- ja terveydenhuollon palvelusetelistä annettu laki sekä tuomioistuinmaksulaki on uudistettu 30.12.2020. Lakimuutokset tulevat voimaan 1.7.2021. Muutokset on huomioitu sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuohjeessa ja toteutetaan siten, että ne ovat käytössä 1.7.2021. Maksukattoa koskevat uudistukset tulevat voimaan 1.1.2022. Maksukattoa koskevat muutokset huomioidaan vuotta 2022 koskevassa asiakasmaksuohjeessa, joka päivitetään syksyn 2021 aikana.

Valtioneuvosto on muuttanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettua asetusta 1.1.2020 lukien. Tasasuuruisten asiakasmaksujen enimmäismääriin ei tehty indeksitarkistuksia vuosille 2020-2021, sillä kansaneläkeindeksi on pysynyt samana (2019) kuin edellisellä tarkistuskerralla vuonna 2017.

Asiakasmaksut 1.1.2020 alkaen löytyy tästä

Asiakasmaksut 1.7.2021 alkaen