Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Terveys ja hyvinvointi

Ikäihmisten palvelut

Tälle sivustolle on koottuna tietoa Someron kaupungin ikäihmisille suunnatuista ja koskevista palveluista.

Lisätietoja voi kysellä myös palvelukohtaisesti seuraavista numeroista:

 

Iäkkäiden henkilöiden sosiaalipalveluiden odotusajat Someron kaupungin sosiaalipalveluissa

Ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (vanhuspalvelulaki) 26 §:n mukaan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Someron kaupungissa iäkäs henkilö saa kiireelliset sosiaalipalvelut viipymättä palvelutarpeen tiedoksi saannista. Kotihoidon ja tukipalvelut saa heti päätöksenteon jälkeen.

Muiden osalta iäkkään henkilön tarvitsemien sosiaalipalvelujen odotusajat ovat seuraavat:

Somero 24.7.2019

Perusturvatoimi 


UUSI SOSIAALIHUOLTOLAKI TULI VOIMAAN 1.4.2015

Uusi sosiaalihuoltolaki on kotipalvelun tarjoamista koskevilta osiltaan astunut voimaan 1.1.2015 lukien. Sosiaalihuoltolain muutokset muilta osin tulevat pääsääntöisesti voimaan 1.4.2015 alkaen. Lakia sovelletaan kunnalliseen sosiaalihuoltoon, jollei toisin erikseen ole säädetty. Lisää uudesta sosiaalihuoltolaista voit lukea tästä.

 

Kysely Someron palveluliikenteestä

Kyselyyn voi vastata kaikki kuntalaiset ja vastata voi 19.1.2020 mennessä.

Paperilomakkeita on saatavilla kaupungin yksiköistä ja lomakkeet voi palauttaa joko kyseiseen yksikköön tai suoraan Sosiaalitoimistoon (Jänistie 1 (käyntiosoite), PL 5, 31401 Somero)

 
 
katso tästä ajankohtaisin tieto koronatilanteen vaikutuksista palveluihin »