Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Eduskuntavaalit 2023


Vaalien äänestyspäivä: su 2.4.2023 klo 9.00.-20.00.

Ennakkoäänestys järjestetään kotimaassa
 
22. - 28.3.2023 ja ulkomailla 22. - 25.3.2023.


Äänioikeus eduskuntavaaleissa

Äänioikeutettu eduskuntavaaleissa on asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään vaalipäivänä täyttää 18 vuotta. Äänioikeusrekisteri Digi- ja väestötietovirasto laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) viimeistään 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää. lisätietoja www.vaalit.fi