Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Someron kaupungin avustukset


Avustuksia yhdistyksille ja järjestöille jaetaan kaupunginhallituksen ja sivistyslautakunnan toimesta. Austusten myöntämisen edellytyksenä on, että valtuusto myöntää tulevalle vuodelle tarkoitukseen määrärahat.

Kaupunginhallitus myöntää yleis- ja kohdeavutuksista yhdistyksille ja järjestöille.
Sivistyslautakunta myöntää liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustuksia.


SOMERON KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUODELLE 2023

Kaupunginhallituksen avustukset:

Kaupunginhallitus julistaa haettavaksi eri yhteisöille tarkoitetut avustukset. 

Avustuhakemusten arvioinnissa huomioidaan hakemusten:
1. Startegian mukaisuutta - kuinka hyvin toiminta edistää kulloinkin voimassa olevan Someron kaupungin strategian toteutumista ja
2. Vaikuttavuuden laajuutta
3. Avustuksen tarve hakijan taloudelliset toimintaedellytykset huomioiden


Hakemuksen kaupunginhallituksen avustukseen voi tänä vuonna jättää myös sähköisen hakukanavan (Webropol) kautta. TÄÄLTÄ

Hakemuslomakkeita saa kaupunginviraston neuvonnasta tai tulostamalla hakemus TÄSTÄ   (kannattaa ladata hakemus ensin omalle koneelle ja täyttää sekä tulostaa vasta sen jälkeen)


Mitä tahansa kautta jätettyyn hakemukseen tulee liittää mukaan:

  1. Viimeisin tilinpäätös tai vastaava
  2. Vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma tai muu selvitys vuoden 2022 toiminnasta
  3. Muut hakemuksen kannalta oleelliset liitteet


Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 22.12.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella:
 Someron kaupunginhallitus, PL 41, 31401 Somero tai
email:   kirjaamo(a)somero.fi
Myöhässä saapuneita hakemuksia ei käsitellä.

Lisätietoja: kehittämisasiantuntija Antti Leino puh. 040 1268 272

Somerolla 10.11.2022
Someron kaupunginhallitus

Sivistystoimen avustukset:

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi seuraavat avustukset:

  1. Liikunta-avustukset, hakemusja hakuohjeet
  2. Nuorisoavustukset, hakemus ja hakuohjeet  
  3. Kulttuuriavustukset, hakemus ja hakuohjeet 

Hakemuslomakkeita saa myös kaupunginviraston neuvonnasta. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 22.12.2022 klo 15.00 mennessä osoitteella:
Someron sivistystoimisto, PL 41, 31401 Somero tai
email:   kirjaamo(a)somero..
Myöhässä saapuneita ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Tiedustelut: sivistysjohtaja puh. 044 7791 230.

Somerolla 10.11.2022
Sivistyslautakunta