Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Kaupunki ja hallinto

Someron kaupungin avustukset


Avustuksia yhdistyksille ja järjestöille jaetaan kaupunginhallituksen ja sivistyslautakkunnan toimesta. 

Kaupunginhallitus vastaa yleis- ja kohdeavutuksista  yhdistyksille ja järjestöille.
Sivistyslautakunta myöntää liikunta-, kulttuuri- ja nuorisoavustukset.


SOMERON KAUPUNGIN AVUSTUKSET VUODELLE 2022

Kaupunginhallituksen avustukset:

Kaupunginhallitus julistaa haettavaksi eri yhteisöille tarkoitetut avustukset. 

Avustuhakemusten arvioinnissa huomioidaan hakemusten:
1. Startegian mukaisuutta - kuinka hyvin toiminta edistää kulloinkin voimassa olevan Someron kaupungin strategian toteutumista ja
2. Vaikuttavuuden laajuutta
3. Avustuksen tarve hakijan taloudelliset toimintaedellytykset huomioiden


Hakemuslomakkeita saa kaupunginviraston neuvonnasta tai tulostamalla hakemus TÄSTÄ
Hakemukseen tulee liittää mukaan:

  1. Viimeisin tilinpäätös tai vastaava
  2. Vuoden 2022 talousarvio ja toimintasuunnitelma tai muu selvitys vuoden 2022 toiminnasta
  3. Muut hakemuksen kannalta oleelliset liitteet

Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 22.12.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella, Someron kaupunginhallitus, PL 41, 31401 Somero tai info(a)somero.fi

Lisätietoja: kehittämisasiantuntija Antti Leino puh. 040 1268 272

Somerolla 8.11.2021
Someron kaupunginhallitus

Sivistystoimen avustukset:

Sivistyslautakunta julistaa haettavaksi seuraavat avustukset:

  1. Liikunta-avustukset, hakemusja hakuohjeet
  2. Nuorisoavustukset, hakemus ja hakuohjeet  
  3. Kulttuuriavustukset, hakemus ja hakuohjeet 

Hakemuslomakkeita saa myös kaupunginviraston neuvonnasta. Hakemukset liitteineen tulee toimittaa 22.12.2021 klo 15.00 mennessä osoitteella Someron sivistystoimisto, PL 41, 31401 Somero tai info(a)somero.fi. Myöhässä saapuneita ja puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Tiedustelut: sivistysjohtaja puh. 044 7791 230.

Somerolla 8.11.2021
Sivistyslautakunta