sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-kasvatus-ja-koulutus.jpg
 

Taiteen perusopetus

Somerolla on mahdollisuus saada laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta musiikissa ja yleisen oppimäärän mukaista visuaalisen taiteen perusopetusta.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu Opetushallituksen antamiin valtakunnallisiin opetussuunnitelman perusteisiin. Se tukee ja laajentaa peruskoulun antamaa taidekasvatusta.

 

Musiikin perusopetuksesta vastaa Lounais-Hämeen musiikkiopisto

Lounais-Hämeen musiikkiopiston laajan oppimäärän mukainen musiikin perus- ja musiikkitason opetus on tarkoitettu pääasiassa kouluikäisille lapsille ja nuorille. Musiikkiopisto antaa opetusta aikuisille aikuisosastolla ja perustasoa edeltävää, pääasiallisesti alle kouluikäisille lapsille tarkoitettua varhaisiän musiikkikasvatusta musiikkileikkikoulussa.

Lisätietoja Lounais-Hämeen musiikkiopiston sivuilta

 

Visuaalisen taiteen perusopetuksesta vastaa Somero-opisto

Visuaalisen taiteen operusopetusta Somerolla järjestää Somero-opiston taidekoulu, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista visuaalisen taiteen perusopetusta.  

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun sekä esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Opetuksen tehtävänä on kehittää sellaisia tietoja ja taitoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin.

Someron kaupungin sivistyslautakunta on hyväksynyt 3.6.2008 Somerolla annettavan Visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman, joka perustuu Opetushallituksen 2005 vahvistamaan taiteen perusopetuksen yleisen oppimäärän opetussuunnitelman perusteisiin (11/011/2005). Opetussuunnitelma on luettavissa opiston internetsivuilla.

Taidekoulun opetus on maksullista. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Lisätietoja Somero-opiston sivuilta

 

Päivitetty 28.11.2023/JS