sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somero-ilmakuva31180188637.jpg
 

Rakentamisen lomakkeita

Seuraavassa rakentamiseen liittyviä lomakkeita. Aiheeseen liittyvä otsikko on linkkinä lomakkeisiin. Lisätietoja tarvittavista voit kysyä rakennusvalvonnan toimistosta.

Rakennusvalvonnan tarkastus- ja valvontatehtävistä sekä muista viranomaistehtävistä suoritettavat maksut löytyvät Rakennusvalvonnan maksut ja avustukset -sivuilta.

Tulosta lomake ja toimita se allekirjoitettuna Someron kaupungin rakennustoimistoon:
Someron kaupunki
Rakennustoimisto
Joensuuntie 20
31400 SOMERO

Asiakirjojen lukemista varten tarvitset ilmaisen Adobe Acrobat Reader -ohjelman. Voit myös täyttää lomakkeet etukäteen Acrobat Readerissa ennen tulostamista.

Rakennuslupahakemus / toimenpidelupahakemus
Uudisrakennuksen rakentamiseen ja laajoihin korjaus- tai muutostöihin ja rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamiseen tarvitaan rakennuslupa. Vähäisiin rakennushankkeisiin on haettava toimenpidelupa.

Ilmoitus suoritettavasta toimenpiteestä
Someron kaupungin rakennusjärjestyksessä luetellaan ne maankäyttö- ja rakennusasetuksen mukaiset toimenpiteet, jotka voidaan toteuttaa kirjallisella ilmoituksella. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti 14 vuorokautta ennen toimenpiteen aloittamista.

Jätevesisuunnitelma-lomake (word)
Uuden jätevesijärjestelmän rakentaminen tai vanhan järjestelmän saneeraus vaatii toimenpideluvan. Luvan saaminen edellyttää ammattitaitoista jätevesisuunnitelmaa, jonka mukaan jätevesijärjestelmän rakentaminen voidaan oikeasti toteuttaa. Säädösten mukaan suunnitelman tulee ottaa kantaa asetuksessa määrättyihin asioihin ja suunnitelman laatijan on oltava viranomaisten hyväksymä.

Vastaavaa työnjohtajaa ja erityisalojen työnjohtajaa koskeva hakemus / ilmoitus
vastaavan työnjohtajan katselmusmuistio
KVV-työnjohtajan katselmusmuistio
Jokaisella työmaalla, jolla vaaditaan rakennuslupa tai muu viranomaisen toimesta vaadittava valvonta, on oltava vastaava työnjohtaja. Lomakeella haetaan oikeutta toimia rakennustyön vastaavana työnjohtajana tai erityisalan työnjohtana.

Rakennushankeilmoitus (RH1)
Rakennushankeilmoitus (RH1) on väestörekisterikeskuksen tilastolomake. Rakennushankeilmoitus tehdään haettaessa rakennuslupaa tai haettaessa toimenpidelupaa asuinrakennuksen huoneistojärjestelyihin. Rakennushankeilmoitus (RH1) - lomakkeella ilmoitetaan asuinhuoneistotiedot uudesta, yhden asuinhuoneiston rakennuksesta. Jokaisesta rakennuksesta tai rakennustoimenpiteestä täytetään oma ilmoitus.

Rakennushankkeen huoneistotiedot (RH2)
Asuinhuoneistot-lomake (RH2) on väestörekisterikeskuksen tilastolomake, joka tehdään jos rakennuksessa on useampi kuin yksi asunto.

Rakennusluvan jatkoaika-anomus
Rakennusluvan voimassaoloaikaa voi rakennusvalvontaviranomainen tietyin ehdoin jatkaa. (aloittamista ja rakennustöiden loppuunsaattamista)

Selvitys naapurin kuulemisesta rakennus- / toimenpidelupahakemuksen johdosta

Selvitys naapurin suostumuksesta koskien poikkeamista rakennuksen etäisyydestä rajasta

Takaussitoumus-kaavake

 

Rakennustarkastaja

Juha Kopra
p. +358447791242
juha.kopra(a)somero.fi

Toimistosihteeri

Tiina Kukkonen
p. +358401268243
tiina.m.kukkonen(a)somero.fi