Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
Asuminen ja ympäristö

Lähipalvelupuistojen yhteisölähtöinen kehittäminen

TAUSTA

Kaupungin puistostrategiassa on esitetty periaatteeita rajallisten resurssien kohdentamiseksi  Puistostrategia jakaa Someron puistot kehitystarpeiden mukaan keskuspuistoihin, virkistyspuistoihin ja lähipalvelupuistoihin.  Näistä lähipalvelupuistoja koskien on esitetty seuraavaa:

Kaupungin puistostatergia:
"Ns. lähipalvelupuistot ovat ydinkeskustan ulkopuolella sijaitsevia puistoja, jotka tarjoavat puisto- ja virkistystoimintoja asuinalueille. Puistot ovat avoimia kaikille käyttäjille, mutta niiden palvelut ja toiminnat suunnitellaan palvelemaan rajattuja asuinalueita. Ne tarjoavat virkistysmahdollisuuksia kullekin asuinalueelle, joissa ne sijaitsevat. Niitä ei pyritä liittämään osaksi muita puistoja, vaan ne toimivat itsenäisinä alueina, jotka mahdollistavat toimintoja joita ei löydy virkistys- ja keskuspuistoista. Lähipuistoille pyritään myös kehittämään palvelukonsepti, jossa asukkaat voivat kehittää puistoa vapaammin yksityistä ja julkista rahoitusta hyödyntämällä. Palvelukonseptissa yksityishenkilöt, -ryhmät tai -yhtiöt voivat rahoittaa itse ja hakea lupaa puistojen kehittämiseen. Tämä mahdollistaa Someron asukkaille omaleimaisen kaupunkitilan luomisen, yhteisöllisyyden vahvistumisen sekä kaupungin nopeamman reagoinnin asukkaiden muuttuviin tarpeisiin liittyen puistojen palveluihin."

Omat kulmat haltuun

Mikäli paikallinen yhteisö kyseisillä alueilla kokee tarvetta ja tahtoa kehittää näitä lähipalvelupuistoiksi merkittyjä alueita, niin puistostrategian mukaisesti kaupunki on tämän vuoden budjetissaan varannut 5000 €, jolla kokeiluluonteisesti järjestetään ideakilpailu alueiden kehittämiseksi.


Tiivistetysti  homma etenee näin:

 1. On tiedossa paikallinen tarve / tahtotila  lähipalvelupuistoksi merkityn alueen kehittämiseksi --> 
 2. Laaditaan ehdotus, josta käy ilmi:
  -  Hakijana kuvaus
          (ei ole pakko olla rekisteröitynyt toimija, myös ns. puuhaporukka voi hakea                 tukea ideansa toteuttamiseen)    
  -  idean kuvaus,
  - kuka toteuttaa, (talkootyö, yksityinen taho, kaupunki tai joku muu)
  - kustannusarvio,
  - aikataulu,
  - jatkohoidon / ylläpidon järjestäminen
 3. Täytetään hakemus , muistetaan myös liitteet...

Hakemukset käydään läpi ja niitä arvioidaan mm. seuraavien kriteerien perusteella:
- Toteutettavuus rahan puitteissa (tavoite on, että voidaan valta enemmän kuin yksi)
- Kykyä omaehtoisesti vastata kohteen pitkäntähtäimen ylläpidosta ja säilymisestä.
- Arvostetaan omaehtoista toteutusta eli, että paikallinen yhteisö tai ulkopuolinen toimija toteuttaa idean
- Paljonko on osallistettu paikallisyhteisöä

Puistostrategia
SÄHKÖINEN HAKUKANAVA

Lähipalvelupuistot kartalla.

Puistot näkyvät kartassa alla.
Klikkaamalla kuvaa saa sen näkymään suurempana ja pääsee zoomaamaan näkymää. Sijainti on viitteellinen, tarkemmat tiedot saa tarvittaessa kaupungin teknisestätoimesta.

Karttapalvelu
Puistot eivät näy kartassaa täällä, mutta muuten on tarjolla hyviä kartta näkymiä, joita voi hyödyntää suunnittelussa.


Lisätietoja:

Antti Leino
kehittämisasiantuntija
0401268272
antti.leino@somero.fi

Jyrki Rinta-Paavola
Maanrakennusmestari
044 7791 217 
jyrki.rinta-paavola@somero.fi