sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
fiilis-kasvatus-ja-koulutus.jpg
 

Tapahtumaluvat

Tapahtumia koskevat monenlaiset lait, säännöt ja ohjeet. Käytännössä tapahtuman koko ja sijainti määrittävät minkälaisia lupia tapahtumalle tarvitaan. Minimissään pakollisia lupia ovat tapahtumapaikan omistajan/haltijan lupa sekä poliisille tehtävä ilmoitus yleisötilaisuudesta. Vastuu tapahtumasta on aina tapahtumanjärjestäjän. Neuvot lupa-asioihin kannattaa kysyä jo hyvissä ajoin viranomaisilta.

Ilman tarvittavia lupia tapahtumaa ei saa järjestää ja poliisilla on oikeus keskeyttää tapahtuma edellytettyjen lupien puuttuessa.


Maanomistajan lupa

Kaikkiin ulkoilmatapahtumiin ja myyntitilaisuuksiin tarvitaan aina maanomistajan lupa. Kun tapahtuma/tilaisuus halutaan järjestää Someron kaupungin omistamalla yleisellä alueella, esimerkiksi puistossa, kadulla tai torilla, haetaan lupa kaupungilta, tekniseltä johtajalta.  Poikkeuksena Kiiruun puisto, jota hallinnoi Someron Kulttuuri ry


Ilmoitus poliisille

Yleisötilaisuudesta on aina ilmoitettava poliisille vähintään viisi vuorokautta ennen tilaisuuden alkua.


Pelastus- ja turvallisuussuunnitelma

Mikäli on kyse suuresta yleisötilaisuudesta, tarvitaan mm. pelastus- ja turvallisuussuunnitelma ja mahdollisesti muutama muukin selvitys. Pelastussuunnitelmasta lisätietoja saa aluepelastuslaitokselta.


Mainokset ja viitoitus

Kaupunkialueella mainosten ja opasteiden sijoittaminen on luvanvaraista, ja lupa haetaan maanrakennusmestarilta Jyrki Rinta-Paavolalta, p. 044 7791 217, jyrki.rinta-paavola(a)somero.fi.

Kaupunkialueen ulkopuolella mainoksista on ilmoitettava ELY-keskukseen.


Liikenteenohjaus

Tapahtuma voi tarvita tilapäisiä liikennejärjestelyjä, kuten katujen sulkemisia ja tilapäisiä pysäköintialueita.

Kaupunkialueella näihin toimenpiteisiin haetaan lupaa kaupungilta, tekniseltä johtajalta.

Maantiealueilla tapahtuviin järjestelyihin lupaa haetaan ELY-keskuksen kautta.Elintarvikkeiden myynti

Elintarvikkeiden valmistuksesta, tarjoilusta ja myynnistä on tehtävä ilmoitus kirjallisesti ympäristöterveydenhuoltoon.


Ilotulitukset

Ilotulitteiden käytöstä on ilmoitettava aina pelastuslaitokselle. Lisätietoja ilotulitteiden käytöstä löytyy pelastuslaitoksen sivuilta.


Melu ja alkoholi

Meluilmoitus tehdään ympäristönsuojeluviranomaiselle.
Anniskeluluvan myöntää aluehallintovirasto.


Otathan yhteyttä lupaviranomaisiin hyvissä ajoin!