sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-2782664862.jpg
 

Ajankohtaista

Tältä uutispalstalta löydät kaikki Someron kaupungin ajankohtaiset uutiset ja tiedotusasiat.

 

Uutiset

05.03.2024

Tule mukaan kartoittamaan Someron pienvesiä!

Tule mukaan kartoittamaan Someron pienvesiä!

Tunnetko sinä Someron alueen pienvesialueita, joita ei välttämättä kartoista löydy? Auttaisitko niiden kartoittamisessa?

Pienvesikysely on osa Valonian Varsinais-Suomen Helmikunnat II -hanketta. Hankkeen pienvesiosion tavoitteena on löytää osallistuvien kuntien alueelta huomionarvoiset pienvedet. Kysely on osa paikkatietokartoitusta, jonka avulla valitaan pienvesikohteet, jotka kartoitetaan maastossa. Paikkatietokartoitus tehdään koko kunnan alueelle, mutta maastossa tehtävät inventoinnit ja kunnostussuunnittelut kohdennetaan pääsääntöisesti kuntien omistamille maille.

Kohteiden ilmoittaminen ei sido ilmoittajaa mihinkään. Mahdollisista kunnostustoimien suunnittelusta ja toteutuksesta sovitaan aina erikseen kohteen maanomistajien kanssa.

Vastaa pienvesikyselyyn täällä!

Kyselyyn voi vastata 31.3.2024 astiMitä ovat pienvedet ja miksi niistä pitäisi olla huolissaan?

Pienvedet – eli purot, norot, lähteet, lähteiköt, fladat ja kluuvijärvet - ovat tärkeä osa luonnon vesitaloutta ja monimuotoisuutta. Vuonna 2011 uudistettu vesilaki korostaa pienvesien suojelun tarvetta. Sekä luonnontilaisten että luonnontilaisen kaltaisten pienvesiluontotyyppien tilan heikentäminen on kiellettyä. Pienvesiin kohdistuu monenlaisia maankäyttöpaineita, joista yleisimpiä ovat maa- ja metsätalous sekä rakentaminen. Pienvesien herkän luonteen vuoksi pienetkin muutokset lähiympäristössä voivat heikentää niiden tilaa. Vesilain lisäksi pienvesiä turvaavat useat muut eri lait, joista tärkeimpiä ovat metsälaki,

Suomen luontotyyppien uhanalaisuusarvioinnin (2018) mukaan pienvesien tilanne on Etelä-Suomessa heikko: kaikki pienvesiluontotyypit luokiteltiin uhanalaisiksi. Pienvedet on luonnon monimuotoisuudeltaan arvokkaita ympäristöjä.  Pienvesillä on suuri vaikutus myös niiden lähiympäristön toimintaan. Purot toimivat kalojen ja muiden vesieliöiden kulku- ja nousureitteinä sekä lisääntymispaikkoina, rannikon fladat ja kluuvit taas ovat erityisen tärkeitä lintujen pesimisalueita ja lisääntymisalueita useille kalalajeille, kuten hauelle ja ahvenelle. Ympäri vuoden sulana pysyvissä lähteissä taas elää hyönteislajeja, joita ei tavata missään muualla. Lähteet ja muut pienvedet muovaavat myös ympäristönsä pienilmastoa ja luovat suotuisat olot monille vaatelialle lajeille.

Pienvesien tarjoamat ekosysteemipalvelut ovat tärkeitä myös virkistyskäytölle, luontomatkailulle, riista- ja kalataloudelle sekä maa- ja metsätaloudelle. Pienvesillä on myös keskeinen rooli myös ilmastonmuutokseen sopeutumisessa muun muassa tulvien ja hulevesien hallinnassa.

Lisäinfoa ja ohjeita suojeluun / kunnostamiseen:

https://vesistosaatio.fi/suojele-ja-kunnosta-pienvesia-webinaarisarja/

 

Kehittämispäällikkö

Antti Leino
p. +358401268272
antti.leino(a)somero.fi

Kaupunginjohtaja

Sami Suikkanen
p. +358447791200
sami.suikkanen(a)somero.fi