sisältöön »
Valitse kielifi
Tekstikoko Suurenna fonttikokoa
 
somerofi-vaihtuva-banderollikuva-2782664862.jpg
 

Ajankohtaista

Tältä uutispalstalta löydät kaikki Someron kaupungin ajankohtaiset uutiset ja tiedotusasiat.

 

Uutiset

14.05.2012

Siirtoasiakirja jätteen kuljetuksesta

Siirtoasiakirja jätteen kuljetuksesta

Uusi jätelaki astui voimaan 1.5.2012 ja se toi muutoksia mm. eräiden jätejakeiden vastaanottomenettelyyn.

Uuden jätelain ja asetuksen mukaan jätteen haltijan on laadittava siirtoasiakirja sako- ja umpikaivolietteestä, joka siirretään ja luovutetaan 29 §:ssä tarkoitetulle vastaanottajalle (on lainmukaisin perustein oikeus ottaa vastaan jätettä). Siirtoasiakirjassa on oltava valvonnan ja seurannan kannalta tarpeelliset tiedot jätteen lajista, laadusta, määrästä, alkuperästä, toimituspaikasta ja -päivämäärästä sekä kuljettajasta. Valtioneuvoston asetuksella on annettu tarkempia säännöksiä siirtoasiakirjaan merkittävistä tiedoista.

Jätteen haltijan on huolehdittava siitä, että siirtoasiakirja on mukana jätteen siirron aikana ja että se annetaan siirron päätyttyä jätteen vastaanottajalle. Vastaanottajan on vahvistettava jätteen vastaanotto ja vastaanotetun jätteen määrä asiakirjaan tehdyllä allekirjoituksellaan. Siirtoasiakirja voi olla sähköisesti tallennettuna, jos se varustetaan sähköisin allekirjoituksin ja on luettavissa kuljetuksen aikana. Jos 1 momentissa tarkoitettu jäte noudetaan kotitaloudesta, jätteen kuljettajan on jätteen haltijan sijasta laadittava siirtoasiakirja sekä huolehdittava asiakirjojen antamisesta vastaanottajalle ja sen säilyttämisestä. Siirtoasiakirja on toimitettava kuorman mukana 1.5.2012 alkaen kaikista Someron Vesihuolto Oy:n vastaanottopisteisiin toimitetuista jäte-eristä tai kuormista, joista se lain ja asetuksen mukaan vaaditaan.

Siirtoasiakirja on täytettävä kuormakohtaisesti. Someron Vesihuolto Oy toimittaa molempien osapuolten allekirjoittamat siirtoasiakirjat kuljetusyrittäjien sähköpostiin säännöllisin väliajoin. Mikäli kuljetusyritys haluaa siirtoasiakirjan mukaan kuorman tuonnin yhteydessä, on se toimitettava kahtena kappaleena. Jätteenhaltijan ja vastaanottajan on säilytettävä allekirjoittamansa siirtoasiakirja tai sen jäljennös kolmen vuoden ajan allekirjoituksesta.

Siirtoasiakirja löytyy sähköisenä pdf-muodossa Someron Vesihuolto Oy:n kotisivuilta, josta sen voi tallentaa täytettäväksi ja tulostettavaksi omalle työasemalle.

 

Kehittämispäällikkö

Antti Leino
p. +358401268272
antti.leino(a)somero.fi

Kaupunginjohtaja

Sami Suikkanen
p. +358447791200
sami.suikkanen(a)somero.fi