Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

21.09.2023

Lue Varhan ajankohtaiset kuulumiset!

Lue Varhan ajankohtaiset kuulumiset!


Varha laajentaa digipalveluita ja mukautuu uuteen hoitotakuuseen

Syksy tuo muutoksia Varsinais-Suomen hyvinvointialueen toimintaan. Sekä hoitoonpääsyä koskevat määräykset että laki raskauden keskeyttämisestä muuttuivat syyskuun alussa.

Syyskuun alussa tiukentunut hoitotakuu vaikuttaa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen (Varha) toimintaan monella tavalla. Hoitotakuun tiukentuminen tarkoittaa, että potilaan tulee päästä terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotolle 14 vuorokaudessa, jos hoidon tarpeen arviossa niin todetaan. Hoitotakuu koskee sekä fyysisiä että psyykkisiä terveysongelmia. Suun terveydenhuollossa hoitotakuu on neljä kuukautta.

Varha yhtenäistää terveysasemiensa toimintamalleja niin, että potilaan hoito järjestyy sujuvasti ja samalla tavalla terveysasemasta riippumatta. Lisäksi digitaaliset Omaolo-palvelut otetaan täysimittaisesti käyttöön koko Varsinais-Suomessa. Etäpalvelutuotanto palvelee koko hyvinvointialuetta ja kohdennetusti niitä alueita, joissa on työntekijävajetta.

Lisätietoa hoitotakuusta Varsinais-Suomen hyvinvointialueella löytyy verkko-osoitteesta:

varha.fi/hoitotakuu


Syksyn myötä hyvinvointialue aloittaa myös rokotukset kausi-influenssaa vastaan

Kausi-influenssarokotukset alkavat lokakuussa. Rokotusten järjestämisestä tullaan tiedottamaan muun muassa Varhan verkkosivustolla ja lehti-ilmoituksin.Asiakasohjaus Soihtu -yksikön toiminta laajenee

Alueellisissa Soihtu-tiimeissä tehdään jatkossa sosiaalihuoltolain mukainen ohjaus, neuvonta sekä palvelutarpeen ja lastensuojelutarpeen arviointi. Tiimien toiminta käynnistyi keväällä 21 varsinaissuomalaisen kunnan alueella. Syksyn aikana toiminta laajenee edelleen uusille alueille.

– Alueelliselle tiimille tulee oma palvelunumero, joka korvaa aiemmat asiakasohjauksen numerot alueella. Soihtu-tiimit kartoittavat asiakkaan tilanteen yhdessä hänen kanssaan ja ohjaavat oikeiden palveluiden piiriin, kertoo projektipäällikkö Rebecca Sjöholm Varsinais-Suomen Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeesta.

Tiimi ottaa vastaan myös kiireettömät sosiaalihuoltolain mukaiset yhteydenotot, lastensuojeluilmoitukset ja Pyydä apua -napin yhteydenotot. Lisäksi tiimi käsittelee uusien asiakkaiden yhteydenotot ja tekee tarvittaessa palvelutarpeen arvioinnin.

Soihtu-tiimit palvelevat lapsiperheitä sekä alle 65-vuotiaita. Yli 65-vuotiaiden osalta palvelun tarve kartoitetaan ikääntyneiden asiakasohjauksessa tai gerontologisen sosiaalityön yksikössä. Soihtu-tiimien toimintaa kehitetään yhteistyössä Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus -hankkeen kanssa.Digimielenterveysklinikan pilotit käynnistyvät syyskuussa

Varha aloittaa syksyllä digimielenterveysklinikkatoiminnan. Klinikka toimii etäpalveluna aluksi viidellä paikkakunnalla: Turussa, Paraisilla, Kemiönsaarella, Naantalissa ja Loimaalla. Ensimmäisessä vaiheessa palvelua tarjotaan paikkakunnilla, joissa on yhtenäinen potilastietojärjestelmä. Tämän lisäksi palvelua tarjotaan Kemiönsaaren asukkaille, joille mielenterveyspalveluita on jo viime vuodesta alkaen hankittu yksityiseltä palveluntuottajalta etäpalveluna. Digimielenterveysklinikan toiminta laajenee asteittain uusille alueille syksyn aikana.

Klinikka sujuvoittaa asiakkaan pääsyä mielenterveyspalveluihin. Palveluita tarjotaan asiakkaalle videovastaanottoina, puhelinpalveluna ja esimerkiksi sähköisellä yhteydenottolomakkeella. Palveluihin kuuluu sekä yksilö- että ryhmämuotoista toimintaa. 
 
Klinikan hoitomuodot ovat samoja, joita tarjotaan myös lähivastaanottopalveluina mielenterveys- ja päihdeyksiköissä. Digimielenterveysklinikka tekee hoidon tarpeen arvioinnit digitaalisen yhteydenottokanavan kautta apua hakeneille ja tuottaa heidän tarvitsemansa psykososiaalisen hoidon, ellei potilas nimenomaisesti toivo hoitoa lähipalveluna.Tyksiin ei enää tarvita lähetettä raskaudenkeskeytykseen

Turun yliopistollisen keskussairaalan (Tyksin) naistenklinikan käytäntö muuttui raskaudenkeskeytyslain muutoksen yhteydessä 1. syyskuuta.

Raskaudenkeskeytys toteutetaan pääsääntöisesti kuten aiemminkin, mutta enää asiakkaan ei tarvitse hankkia lähetettä naistentautien vastaanotoille, vaan hänen tulee olla puhelimitse suoraan yhteydessä Tyksin naistentautien poliklinikalle numeroon 02 3131 322 virka-aikana (arkisin klo 8–15).

Puhelu tallentuu takaisinsoittojärjestelmään ja asiakkaalle soitetaan takaisin mahdollisimman pian, viimeistään seuraavana arkipäivänä. Vastaanottoajan saadakseen asiakkaalla tulee olla tehtynä positiivinen raskaustesti.

Asiakkaan tulee varautua etukäteen vastaamaan kuukautiskiertoa ja raskauden kestoa koskeviin kysymyksiin.Tammi-kesäkuun odotusajat ikääntyneiden palveluihin julki

Varsinais-Suomen hyvinvointialue on julkaissut keskimääräiset odotusajat ikääntyneiden sosiaalipalveluihin. Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista velvoittaa hyvinvointialuetta julkaisemaan ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Nyt julkaistut tiedot koskevat kuluvan vuoden kuutta ensimmäistä kuukautta.

Odotusajat esitetään keskiarvona, jossa odotusajan laskenta aloitetaan asian vireilletulosta. Laskennassa esitetään odotusajan keskimääräinen kokonaiskesto. Lain määrittämä maksimiaika sosiaalipalveluita koskevien päätösten toimeenpanolle on kolme kuukautta asian vireilletulosta.

Ikääntyneiden palveluiden keskimääräiset odotusajat ajanjaksolla 1.1.−30.6.2023 olivat:

 Odotusajat löytyvät myös Varhan verkkosivustolta osoitteesta varha.fi/ikaantyneiden-odotusajat

Henkilö, joka ei vielä saa ikääntyneiden palveluita mutta olisi niiden tarpeessa, voi ottaa yhteyttä ikääntyneiden keskitettyyn asiakasohjaukseen. Sama asiakasohjaus kattaa koko Varsinais-Suomen.

Varsinais-Suomen ikääntyneiden keskitetty asiakasohjauspuhelin palvelee arkisin
suomeksi p. 02 262 6164 (klo 9–15)
ruotsiksi p. 02 262 6174 (klo 9–12)Varhan laskut hoituvat kätevästi e-laskuina

Kaikki Varhan lähettämät laskut voi maksaa yhdellä e-laskusopimuksella. Kun sopimus verkkopankissa on tehty, asiakas saa sen jälkeen kaikki Varhan lähettämät laskut kätevästi suoraan verkkopankkiin. E-laskusopimuksen yksilöintitietona on henkilötunnus. 

Lisätietoja saa puhelimitse Varhan asiakaspalvelusta: ma–to klo 9–11, p. 02 13 1141. 

E-laskun ollessa käytössä, lasku ja maksun tiedot tulevat suoraan pankkipalveluun. Maksaminen käy kätevästi tietokoneella, tabletilla tai älypuhelimella. E-laskun tilaamisen jälkeen asiakkaan ei tarvitse näppäillä maksun tietoja käsin. Lasku jää myös automaattisesti talteen.

E-laskun käyttö helpottaa arkea monella tavalla, sillä laskut saapuvat aina ajallaan ja löytyvät yhdestä paikasta. E-lasku on helppo, ilmainen, joustava ja turvallinen tapa maksaa laskut.Ota Varhan viestintäkanavat seurantaan 

Varhan verkkopalvelu (varha.fi) kokoaa yhteen hyvinvointialueen palvelut sekä ajankohtaiset asiat. Sivustoa ja sen sisältöjä kehitetään koko ajan.

Hyvinvointialue viestii aktiivisesti myös sosiaalisessa mediassa. Ota Varhan kanavat seurantaan Facebookissa, X:ssä (entinen Twitter), Instagramissa ja LinkedInissä. 

Varsinais-Suomen hyvinvointialue

”Turvaamme, parannamme, pelastamme – hyvinvointia yhdessä, joka päivä.”