Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

 

Ajankohtaista

28.09.2022

Hulevesiasiaa


Hulevesi laskut ovat lähdössä viikoilla 39 ja 40.

Lisätietoa ja tarkemmat ohjeet muistutuksen tekemiseen löydät täältä.

Someron kaupunki on vastannut maankäyttö- ja rakennuslain sekä vesihuoltolain mukaisesti hulevesien viemäröinnistä 1.1.2018 alkaen. Kaupunki laskuttaa kiinteistön omistajia hulevesien viemäröinnistä vuosittain. Maksu perustuu kaupunginvaltuuston Kval 11.12.2017 § 88 sekä Tekltk 26.11.2019 § 130 mukaisiin päätöksiin.

Hulevedellä tarkoitetaan rakennetuilta alueilta poisjohdettavaa sade- ja sulamisvettä. Hulevesijärjestelmään kuuluvat esimerkiksi avo-ojat, viivytys- ja imeytysjärjestelmät, kosteikot, hulevesiviemärit sekä erilaiset katurakenteeseen kuuluvat huleveden johtamiseen tarkoitetut rakenteet.

Hulevesimaksu koskee kaikkia asemakaava-alueella tai sen välittömässä läheisyydessä sijaitsevia rakennettuja kiinteistöjä, riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Maksuilla katetaan pääosa kaupungin hulevesien hallintaan liittyvistä kustannuksista, joita syntyy esimerkiksi kunnossapidosta ja uudisrakentamisesta.

Maksuvelvollinen on se kiinteistön omistaja tai haltija, joka omistaa/hallitsee kiinteistöä 31.7.2022.

Kiinteistön omistajat ovat kaikki yhteisvastuullisia suorittamaan hulevesimaksun. Lasku toimitetaan yhdelle kiinteistön omistajista, jolla on oikeus huolehtia kustannusten jakautumisesta kiinteistön omistajien kesken.

Kiinteistön hulevesimaksun suuruuteen vaikuttaa kiinteistön käyttötarkoitus sekä kiinteistön pinta-ala.

Jos saamasi lasku on mielestäsi hulevesipäätöksen (Kaupunginvaltuusto 11.12.2017 § 88, Tekninen lautakunta 26.11.2019 § 130) vastainen, voit tehdä hulevesimaksusta muistutuksen. Muistutus tulee tehdä kirjallisesti tekniselle lautakunnalle 14 päivän kuluessa laskun vastaanottamisesta. Lasku tulee maksaa eräpäivään mennessä muistutuksen teosta riippumatta. Mikäli muistutus johtaa hulevesimaksun alenemiseen, hyvitetään maksujen erotus ilmoitetulle tilille. Muistutuksista tehdään erillinen päätös.

Ystävällisin terveisin

Someron kaupunki
Tekninen toimi