Tekstikoko
 

 
ajankohtaista

Ajankohtaista

21.01.2021

1.-luokalle ilmoittautuminen alkaa pe 29.1.


 Ilmoittautuminen perusopetuksen ensimmäiselle luokalle sekä aamu- ja iltapäivätoimintaan alkaa Somerolla 29.1.2021. Perusopetukseen ilmoitetaan kaikki vuonna 2014 syntyneet lapset sekä aiemmin syntyneet lapset, jotka eivät ole vielä aloittaneet koulunkäyntiään.

Perusopetuksen ensimmäiselle luokalle ilmoittaudutaan ajalla 29.1. – 12.2.2021. Ilmoittautuminen tehdään sähköisesti Wilmassa osoitteessa https://somero.inschool.fi/ ja siellä kohdassa Lomakkeet. Mikäli sähköinen ilmoittautuminen Wilmassa ei ole mahdollista, voi ilmoittautumisen tehdä paperisella ilmoittautumislomakkeella, joita saa esiopetuksen ryhmistä, kaupungintalon neuvonnasta ja sivistystoimistosta. Paperinen lomake täytetään ja palautetaan sivistystoimistoon viimeistään 12.2.2021.

Wilmassa on nähtävillä lapselle osoitettu lähikoulu. Vanhemmat voivat halutessaan anoa koulun vaihtoa toissijaiseen kouluun ilmoittamalla siitä ilmoittautumisen yhteydessä Wilmassa ja lisäksi täyttämällä erillisen paperisen anomuslomakkeen, joita saa sivistystoimistosta. Huhtikuun loppuun mennessä kaikki tulevien ekaluokkalaisten huoltajat saavat Wilmaan päätöksen lapsen lähikoulusta.

Aamu- ja iltapäivätoimintaan hakeminen
 

Koulupäivisin järjestettävään aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea 1.-2. vuosiluokan oppilaat. Toimintaan voivat hakea mukaan myös vuosiluokasta riippumatta ne oppilaat, joilla on perusopetuslain mukainen päätös erityisestä tuesta. Toimintaryhmät muodostetaan hakuajan loppuun mennessä saapuneiden hakemusten perusteella. Toiminta on maksullista. Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan sähköisesti maaliskuun loppuun mennessä.

Sähköinen hakemus aamu- ja iltapäivätoimintaan

Koulukuljetukseen hakeminen
 

Kuljetusten myöntämisperusteet noudattavat voimassa olevia kuljetusperiaatteita, ja ne on luettavissa kaupungin internet-sivuilla. Koulukuljetukseen haetaan sähköisesti huhtikuun loppuun mennessä. 

Sähköinen koulukuljetushakemus
Koulukuljetusopas

Kaikissa koulunkäyntiin liittyvissä asioissa lisätietoja saa sivistystoimistosta puh. 040-1268 231.