Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
ajankohtaista

Ajankohtaista

14.12.2018

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireillä olosta


Someron kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain mukainen maa-aineslupahakemus:

Oinasjärven kylässä kiinteistöllä Rekka 761-448-5-56 on vireillä Timo Mikkolan maa-aineslupahakemus koskien pääosin hiekan ja soran sekä vähäisessä määrin kallion ottamista. Hakemuksen mukainen ottamisaika on kymmenen vuotta, ottamisalueen pinta-ala on noin 2,7 ha ja kokonaisottomäärä 60 000 m³. Suunnitellusta ottamisalueesta on noin 2 ha aikaisemmin voimassa ollutta maa-ainesluvan ottamisaluetta.

Henkilöillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hakemuksen mukainen toiminta saattaa vaikuttaa on tilaisuus kirjallisesti tehdä muistutuksensa hakemuksen johdosta. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 14.12.2018 - 15.1.2019 Someron kaupungin rakennustoimistossa viraston aukioloaikana osoitteessa Joensuuntie 20, II kerros.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisina nähtävillä oloaikana Someron kaupungin rakennustoimistoon tai osoitteella:

Someron kaupunki, Ympäristölautakunta, PL 41, 31401 SOMERO

Somerolla 14.12.2018
SOMERON KAUPUNKI
Ympäristölautakunta