Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
ajankohtaista

Ajankohtaista

26.10.2018

Yleinen lausuntopyyntö suunnitelmasta ikääntyneen väestön tukemiseksi


Perusturvan kehittämistyöryhmä on laatimassa vanhuspalvelulain (980/2012) § 5 mukaista suunnitelmaa ikääntyneen väestön tukemiseksi.

Ikäystävällinen Somero - toimintakykyisenä kotona -visio linjaisi suunnitelmaa ikääntyneen väestön hyvinvoinnin tukemiseksi ja palvelujen kehittämiseksi neljän seuraavan teeman kautta:
- osallisuus
- mahdollisimman terveen ja toimintakykyisen ikääntymisen turvaaminen
- asuminen ja elinympäristö
- asiakaslähtöiset palvelut ja prosessit.

Kehittämistyöryhmä pyytääkin nyt kannanottoja ja kommentteja koskien edellä mainittuja teemoja.

Kaikki ehdotukset ja kannanotot huomioidaan, joten palautteesi on tärkeä. 

Palautteen voit antaa alla olevan kyselylinkin kautta 18.11.2018 mennessä.

https://www.webropolsurveys.com/S/B578290B038FAC7B.par