Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
ajankohtaista

Ajankohtaista

01.11.2018

KuulutusVarsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen on toimitettu seuraava esitys vesiliikennelain (463/1996) 15 §:n mukaisen kiellon asettamiseksi:

Hakemuksessa VARELY/2835/2018 Someron kaupunki esittää moottorikäyttöisten vesikulkuneuvojen käytön kieltämistä ympäristön suojaamiseksi ja luonnon virkistyskäytön vuoksi Iso-Valkee –nimisellä järvellä Someron kaupungissa.

Hakemuksesta kuulutetaan Virallisen lehden numerossa 128 / 2.11.2018.

Hakemus pidetään yleisesti nähtävillä 1.-15.11.2018 Someron kaupungissa
osoitteessa Joensuuntie 20, 31400 SOMERO.

Niitä, joita asia saattaa koskea, on tilaisuus 14 päivän kuluessa nähtävillä oloajan päättymisestä esittää Someron kaupunginhallitukselle toimitettavat kirjalliset muistutukset edellä mainitussa asiassa.

Lisätietoja: ylitarkastaja Teija Jokinen, puh. 0295 022 770

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus