Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
ajankohtaista

Ajankohtaista

02.10.2018

Kuulutus maa-aineslupahakemuksen vireillä olosta


Someron kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä maa-aineslain mukainen maa-aineslupahakemus:

Viuvalan kylässä kiinteistöillä Pispanmäki 761-453-3-54 ja Pispa 761-453-3-55 on vireillä Aki Nikanderin maa-aineslupahakemus koskien soran ja hiekan ottamista. Hakemuksen mukainen ottamisaika on kymmenen vuotta, ottamisalueen pinta-ala on noin 2,15 ha ja kokonaisottomäärä 60 000 m³. Suunniteltu ottamisalue vastaa aikaisemmin voimassa olleen maa-ainesluvan ottamisaluetta.

Henkilöillä joiden asumiseen, työntekoon tai muihin oloihin hakemuksen mukainen toiminta saattaa vaikuttaa on tilaisuus kirjallisesti tehdä muistutuksensa hakemuksen johdosta. Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä 2.10. - 5.11.2018 Someron kaupungin rakennustoimistossa viraston aukioloaikana osoitteessa Joensuuntie 20, II kerros.

Muistutukset ja mielipiteet on toimitettava kirjallisina nähtävillä oloaikana Someron kaupungin rakennustoimistoon tai osoitteella:
Someron kaupunki
Ympäristölautakunta
PL 41
31401 SOMERO

Somerolla 2.10.2018

SOMERON KAUPUNKI
Maankäyttö