Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

25.06.2018

Aurinkosähköä Somerolle


Kyseessä on asukkaille tarkoitettu kilpailutettu yhteishankinta jonka tavoitteena on edistää uusiutuvan energian käyttöä pientaloissa. Aurinkoenergian ollessa yhä useamman energiantietoisen kuluttajan ratkaisu, on yhteishankinta loistava vaihtoehto asukkaille, jotka haluavat paitsi varmasti kilpailukykyisen hinnan, myös välttyä paljolta byrokratialta. Vastaavan kaltainen hankinta on toteutettu Mynämäellä 2017.

Someron kaupunki ei itse osallistu kilpailutukseen, mutta on aktiivisesti mukana hankkeen viestinnässä ja osallistujien etsimisessä. Yhteishankinnan hallinnon hoitaa Valonia (Varsinais-Suomen kestävän kehityksen ja energia-asioiden palvelukeskus) ja jokainen asukas tekee oman sopimuksen kilpailutuksen voittaneen toimittajan kanssa.

Alustavan suunnitelman mukaan järjestetään syyskuussa viikolla 38 Aurinkoilta, jossa asiantuntijat kertovat lisää aiheesta, sen tekniikasta, taloudesta ja prosessin etenemisestä. Tähän tilaisuuteen ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet. Myöhemmin, mietintäajan jälkeen, järjestetään toinen tilaisuus, jossa kerätään listaa hankintaan mukaan lähtevistä nimistä.

Lisätietoa aurinkoenergiasta

Lisätietoa yhteishankinnasta Mynämäellä 

Lisätietoa

kehittämisasiantuntija Antti Leino
p. 040 1268 272
antti.leino(a)somero.fi