Tekstikoko
 
fiilis-alasivu-2017.png
 
ajankohtaista

Ajankohtaista

27.09.2017

Paimionjoen yläosan säännöstelyn kehittäminen


Paimionjoen yläosan säännöstelyn kehittämiseksi on laadittu suunnitelma, johon perustuen Someron kaupunki ja Turun Seudun Vesi Oy ovat jättämässä hakemuksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Hakemus tulee nähtäville ja asianosaisilla on mahdollisuus lausua mielipiteensä.

Hakemuksen mukaan Hovirinnankosken pato puretaan ja tilalle rakennetaan luonnonmukaista koskea jäljittelevä pohjapato. Rautelankoskea kunnostetaan kiveämällä, mutta keskelle jätetään kulkuväylä veneilyä varten. Palikaistentien sillan alapuolelle rakennetaan pohjapato, jonka ansiosta Painiojärveen suuntautuva vastavirtaus alapuoliselta järviketjulta vähenee olennaisesti. Alhaisen vedenkorkeuden aikaan tehtävää veneiden siirtoa varten pohjapadon yli rakennetaan rullarata.

Pohjapatojen ansiosta vedenkorkeuden vaihtelu Someron järviketjulla vähenee kaikkina vuodenaikoina.

Tarkempaa tietoa kehittämissuunnitelmasta ja lupahakemuksesta on luettavissa tästä.

Lisätietoja: Ympäristönsuojelusihteeri Timo Klemelä 044 7791284.