Rakennusvalvonnan yhteystiedot

Rakennusvalvonnan toimisto
ma-pe klo 9.00-15.00
Joensuuntie 20 (Kaupungintalon II kerros)
Someron kaupunki / rakennusvalvonta
PL 41
31401 Somero
fax (02) 7488331

Rakennustoimisto
Aino Tähtinen
p. 040 1268 243
aino.tahtinen(a)somero.fi

Rakennustarkastaja
Petri Vastamäki
p. 044 7791 241
petri.vastamaki(a)somero.fi

Rakennusneuvoja
Timo Sirro
p. 044 7791 242
timo.sirro(a)somero.fi

Rakennustarkastajan ja rakennusneuvojan ensisijaiset toimistoajat ovat maanantaisin sekä torstaisin klo 12.00-15.00.

Kaavoitus ja maankäyttö
Jyrki Virtanen
p. 044 7791 237
jyrki.virtanen(a)somero.fi

Rakennuspaikan merkintä ja sijaintikatselmus
Sami Räsänen
p. 044 7791 351
sami.rasanen(a)somero.fi

Maisematyölupa (puunkaato, kaivamistyöt yms. kaava-alueella)
Timo Klemelä
p. 044 7791 284
timo.klemela(a)somero.fi

Tekstin koko A A A Sivukartta