Tekstikoko
 
 

Maataloustukien hakeminen

Tärkeimmät hakupäivämäärät

Tähän taulukkoon on kerätty jäljellä olevan tukihakuvuoden tärkeimmät hakuajat sekä muutospäivämäärät sekä lomakkeet, jolla kyseinen tuki haetaan. Nämä tuet haetaan kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta.

Lähtökohtaisesti hakemukset kannattaa jättää sähköisesti Vipu-palvelun kautta.

Tuki/Toimenpide
Hakemiseen tarvittava lomake (ens.sijaisesti Vipu-palvelun kautta)
Hakuaika
(viimeinen jättöpvm)
Eläinmäärien ilmoittaminen
461 (SS, LHK-kotieläinkorotus, Luomu), 179 (Eläinten hyvinvointikorvaus)
15.2.2017
Kansallisen kotieläintuen (sika- ja siipikarja) ennakko
Lomake 139
23.3.2017
Päätukihaku
102B ja 101B sekä muut mahdolliset lomakkeet
15.6.2017
Tukioikeuksien siirrot
103B ja 103A (vain paperilla)
15.6.2017

Tässä taulukossa ei ole huomioitu ELY-keskuksesta erikseen haettavia tukia. Lisätietoa ELY-keskuksesta haettavista ympäristötuen erityistuista sekä investointi- ja hanketuista saat Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta.

Lisätietoa maataloustuista löydät myös Maaseutuviraston (Mavi) sivuilta sekä lomakkeet tukien hakemiseen lomakepalvelusta.

Maataloushallinnon tavoitteellisesta maksatusaikataulusta selviää tukityypeittäin, milloin tuki pyritään maksamaan viljelijöille.


 

Muut ilmoitukset

Kunnan maaseutuyksikköön tulee lisäksi tehdä seuraavat ilmoitukset tarvittaessa:

ilmoitukset tilan olosuhteissa tapahtuneista muutoksista 10 työpäivän sisällä:

muutosilmoitukset eläintenpitoon liittyen:

Lomakkeet muutosten ilmoittamiseen löytyvät Eviran sivuilta.

 

Viljelijätietojen selailupalvelu - VIPU

Vipupalvelun kautta viljelijällä on mahdollisuus jättää tukihakemukset sähköisesti sekä katsella tukihakemuslomakkeilla antamiaan tietoja, mm. kasvulohkotietoja, sekä tilansa maksutietoja. Palveluun kuuluvan Vipukartan kautta viljelijä pystyy selaamaan hallinnassaan olevien peruslohkojensa ilmakuvia ja tekemään korjauksia peruslohkojen rajoihin. Vipukartan kautta mm. pinta-alojen ja etäisyyksien mittaaminen on mahdollista.

Vipu-palveluun pääset kirjautumaan tästä.

 

Maatalouden kehittämisraha

Someron kaupunki on varannut määrärahan avustuksiin, joilla tuetaan viljelijöille aiheutuneita kustannuksia vuonna 2017 seuraavasti:

Avustuskohde
Tukitaso
Tukihakemusten täyttö
30 e/tila
Visu- ja/tai lohkokohtainen kirjanpito
35 e/tila
Hukkakauran torjunta
15 e/ha*, enintään 400 €/tila

*Tilan pitää olla kunnan hukkakaurarekisterissä ja lautakunnan on täytynyt todeta kemiallisen torjunnan tarpeellisuus. Tukea maksetaan enintään käyttösuosituksen mukaiselle hehtaarimäärälle.

Tukea haetaan toimittamalla jäljennös laskusta maataloustoimistoon. Avustukset maksetaan hakemusjärjestyksessä niin kauan kuin määrärahaa riittää.

 


Lisätietoja

Maaseutuyksikön päällikkö
Mari Pentti-Tuomisto
p. 050 6195 6
mari.pentti-tuomisto(a)somero.fi

Maaseutuasiamies
Tauno Sallinen
p. 044 7791 420
tauno.sallinen(a)somero.fi

Maaseutuasiamies
Riikka Gustafsson
p. 044 7791 425
riikka.gustafsson(a)somero.fi

Maaseutuasiamies
Veli-Matti Pura
p. 0500 8430 19
veli-matti.pura(a)somero.fi

Toimistosihteeri
Päivi Alanko
p. 040 1268 426
paivi.alanko(a)somero.fi

Toimistosihteeri
Aira Lohermaa
p. 050 4063 452
aira.lohermaa(a)somero.fi


Linkkejä

Lomakepalvelu

Maaseutuvirasto Mavi

Maa- ja metsätalousministeriö MMM

Maatalousyrittäjien eläkelaitos Mela

Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus ELY

Elintarvike- ja turvallisuusvirasto Evira

ProAgria

Vipu-palvelu