Tekstikoko
 
 

Aloitteet

Kunnan asukas voi tehdä kunnalle aloitteita sen toimintaa koskevissa asioissa.

Aloite tulee tehdä kirjallisena ja sen tulisi sisältää ainakin seuraavat seikat:

Aloite saa olla muodoltaan vapaamuotoinen. Olennaista on, että siitä selviää, mitä aloitteella esitetään.

Aloitteen voi jättää kaupungintalon neuvontaan, Joensuuntie 20, josta se ohjataan sen viranomaisen käsiteltäväksi, jolle se kunnassa kuuluu.