Tekstikoko
 
 

Tarkastuslautakunnan jäsenet

Tarkastuslautakunta arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet toteutuneet. Vuosittain tarkastuslautakunta keskittyy kaupungin eri toimialojen tarkasteluun.

Jäsenet

Roto Matias (pj) (varajäsen: Laine Outi)
Lauren Leena (vpj) (varajäsen: Alhoranta Kalle)
Heinonen Terttu (varajäsen: Veikkola Heikki)
Moisander Visa (varajäsen: Vesterinen Aarne)
Ruuhilehto Taina (varajäsen: Karsi Iris)

Tilintarkastusyhteistö

Oy Audiator Ab

Vastuunalainen tarkastaja

JHTT Hannu Laurila