Tekstikoko
 
 

Visuaalisen taiteen perusopetus

Taidekoulu on Somero-opiston osasto, joka antaa yleisen oppimäärän mukaista visuaalisen taiteen perusopetusta Somerolla.

Taiteen perusopetus on ensisijaisesti lapsille ja nuorille tarkoitettua tavoitteellista ja tasolta toiselle etenevää opetusta, joka perustuu lakiin taiteen perusopetuksesta.

Opetuksen keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaan kuvallisen ajattelun sekä esteettisen ja eettisen tietoisuuden kehittymistä sekä antaa valmiuksia omaan kuvalliseen ilmaisuun. Opetuksen tehtävänä on kehittää sellaisia tietoja ja taitoja, joita oppilas tarvitsee elämän eri aloilla ja jotka antavat hänelle valmiuksia hakeutua myöhempiin opintoihin.

Taidekoulun opetus on maksullista. Kurssimaksu sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalit.

Kaikkiin taiteen perusopetuksen ryhmiin voidaan ottaa uusia oppilaita. Kysy vapaana olevia paikkoja ja mahdollisia puuttuvien opintojen korvaavuuksia suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta p. 044 779 1273. Taiteen perusopetukseen ei voi ilmoittautua internetissä.

Visuaalisen taiteen perusopetuksen opetussuunnitelma >>

Perusopinnot

Perusopintojen tavoitteena on kehittää oppilaan kuvallisia ajattelun valmiuksia, oppilaan kädentaitoja ja taiteen tekemisen perustaitoja. Oppilas harjoittelee myös toisten huomioon ottamista ja työhön keskittymistä sekä oman työtilan ja työvälineiden huoltamista. 

Taidekoulu tarjoaa opetusta joka toinen vuosi alkaville ryhmille. Oppilaiden sijoittuminen ryhmään katsotaan vastaamaan oppilaan luokka-astetta alakoulun puolella. Aloittavaan ryhmään valitaan alakoulun ensimmäisellä ja toisella luokalla olevia oppilaita. 

Opinnot aloittaneet oppilaat valitaan ensisijaisesti jatkamaan opintojaan seuraavalle vuodelle, vapautuville paikoille otetaan uusia oppilaita. Perusopintojen laajuus on yhteensä kuusi vuotta. 

Ryhmät kokoontuvat Jukolan alakerran taideluokassa, Jukolantie 3. 

Perusopintoryhmien opettajina toimivat suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen ja artenomi Piritta Kämi-Conway. 

Taiteen perusopintojen kurssimaksu on 65 euroa vuodessa, ja se sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalin.

TPO 1 – 7–8-VUOTIAAT 

Maanantai klo 17.30–19.00
29.8.2016–5.12.2016 ja 9.1.2017–24.4.2017 

Seikkaillaan satujen ja mielikuvituksen maailmassa, valmistaen taidetta sekä yksin että ryhmässä. 

TPO 3 – 9–10-VUOTIAAT 

Tiistai klo 17.00–18.30
30.8.2016–29.11.2016 ja 10.1.2017–25.4.2017 

Työskentelyssä mielikuvitus sulautuu oppilaan omiin aistihavaintoihin lähiympäristöstä. 

TPO 5 – 11–12-VUOTIAAT 

Tiistai klo 15.15–16.45
30.8.2016–29.11.2016 ja 10.1.2017–25.4.2017 

Syvennytään ympäristön havainnointiin ja kuvaamiseen sekä aletaan etsiä omaa kuvallista ilmaisua. 

Työpajaopinnot

Perusopintojen jälkeen taidekoulun oppilas aloittaa työpajaopinnot, joissa hänellä on mahdollisuus syventää osaamistaan, kehittää omaa ilmaisuaan ja etsiä itselleen luontaisinta taiteen osa-aluetta.

Työpajoja tarjotaan sekä kuvataiteen että käsityön puolelta. Oppilas voi opiskella työpajaopintoja tarjolla olevassa järjestyksessä, oman mielenkiinnon mukaan. Oppilaat kokoavat työpajan aikana käyttämänsä ideamateriaalit, luonnokset ja kokeilut portfolioksi.

Suoritettuaan kaikki yleisen oppimäärän mukaiset opinnot, on opintojen laajuus 500 tuntia ja kesto kahdeksan vuotta. Opinnot pyritään suorittamaan loppuun ennen 18 ikävuotta. Päättötodistus kirjataan kuvataiteeseen, mutta perusopinnot ja työpajaopinnot voivat sisältää myös käsityön osa-alueita.

Työpajaopintoihin otetaan vapaille paikoille myös uusia opiskelijoita. Ilmoittautumiset suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselle p. 044 779 1273.

Työpajaopintojen kurssikohtainen maksu on 65 euroa vuodessa ja se sisältää opetuksen sekä opiskelussa tarvittavat välineet ja materiaalin.

1050108 SARJAKUVA JA PIIRUSTUS

Jukolan alakerran taideluokka, Jukolantie 3  
Maanantai 15.15–17.15
9.1.2017–24.4.2017
KM, suunnittelijaopettaja Anne Turkulainen

Kerrataan piirtämisharjoitusten avulla kuvantekemisen perusteita. Sarjakuvakerronnassa perehdytään eri tyylisuuntiin ja etsitään ominta kädenjälkeä sekä tutustutaan sarjakuvan kielioppiin. Oppilaat valmistavat oman valinnan mukaan joko lyhyitä sarjakuvia tai tarinallisia piirustuksia eri tekniikoita hyödyntäen. Vapaille paikoille otetaan myös uusia opiskelijoita.

Kysy vapaita paikkoja

Tietoja opintojen aloittamisesta kesken lukuvuoden saa suunnittelijaopettaja Anne Turkulaiselta puh. 044 779 1273.

Sivu päivitetty 19.12.2016 RR | Riitta Ryhtä

 


Somero-opiston taidekoulun blogi löytyy osoitteesta

http://someron-taidekoulu.blogspot.com