Tekstikoko
 
 

Hankkeet

Työttömien kouluttaminen 

Somero-opisto panostaa työttömien aktivointiin toiminnassaan entistä enemmän syyslukukaudesta 2015 lähtien. Opetushallitus on myöntänyt opistolle laatu- ja kehittämisavustusta 10.000 € vuosille 2015-2016. 

Avustusta käytetään työttömille suunnatun koulutustoiminnan kehittämiseen. Hankkeessa kehitettävien koulutusten tavoitteena on tukea erityisesti nuorten, mutta myös muiden työttömien kouluttautumista, osaamisen vahvistamista, aktiivista kansalaisuutta sekä edistää työttömien hyvinvointia. 

Hanke toteutetaan monialaisessa yhteistyössä, ja se linkitetään Someron työllisyyden edistämisen ohjausryhmän toimintaan.

 Opiston rehtori ja kurssisihteeri ovat mukana ohjausryhmässä, jonka tavoitteena on työllisyyden edistämistoimenpiteiden vahvistaminen ja toimialojen välisen yhteistyön koordinoiminen.

Opiston vastuulla on ensisijassa pitkäaikaistyöttömille ja nuorille suunnatun työelämävalmiuksia ja työllistymistä edistävän koulutuksen järjestäminen itse tai yhdessä muiden kanssa.

Lisätietoja:

Pramilla III -varsinaissuomalaisten kansalaisopistojen osaava opettaja -hanke 

Somero-opisto on mukana viiden varsinaissuomalaisen kansalaisopiston yhteisessä Pramilla III -hankkeessa, joka on osa opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamaa valtakunnallista Osaava-ohjelmaa. Pramilla III -hankkeen tavoitteena on opistoissa työskentelevien opettajien pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja tukeminen, työhyvinvoinnin edistäminen ja laatuarvioinnin syventäminen. 

Hanketta koordinoi Salon kansalaisopisto. Muut mukana olevat kansalaisopistot ovat Turun suomenkielinen työväenopisto, Vakka-Suomen kansalaisopisto ja Åbo svenska arbetarinstitut. Hanke tekee yhteistyötä myös Rauman kansalaisopiston kanssa.