Tekstikoko
 
 

Avoin yliopisto

Avoin yliopisto-opetus on nimensä mukaisesti avointa kaikille kiinnostuneille iästä ja pohjakoulutuksesta riippumatta. Avoimen yliopiston opinnot koostuvat lähi- ja etäopetuksesta sekä itseopiskelusta, jota tukee opiskelijan ohjaus ja neuvonta. Joillakin kursseilla opiskellaan myös osittain tai kokonaan verkossa. Pääpaino opiskelussa on opiskelijan itsenäisessä työskentelyssä, ryhmäkokoontumisiin ja kuulusteluihin valmistautumisessa sekä etätehtävien laatimisessa. Työskentely kurssiin liittyvien teemojen parissa kansalaisopiston opintoryhmissä pääsääntöisesti kerran viikossa tukee itseopiskelua.

Avoimessa yliopistossa suoritettuja opintoja voi usein sisällyttää tai hyväksilukea eri oppilaitoksissa suoritettaviin opintoihin.

Lukuvuonna 2016-2017 järjestettävät opinnot yhteistyössä Turun yliopiston kanssa

Syyslukukaudella alkavat

Kevätlukukaudella alkavat

Ilmoittautuminen opintoihin

Avoimen yliopiston opiskelijaksi aikovan pitää täyttää internetissä kaksi ilmoittautumislomaketta. Täytettyäsi Somero-opiston ilmoittautumislomakkeen sinulle lähetetään opintojen alkamisen varmistuttua sähköpostitse Turun yliopiston ilmoittautumislinkki viimeistään viikkoa ennen opintojen alkua.

Ilmoittautumisia kevätkauden 2017 avoimen yliopiston kursseille otetaan vastaan 1.12.2016 alkaen.  Kursseille tulee ilmoittautua viimeistään viikkoa ennen ensimmäistä kokoontumiskertaa. Myöhemminkin voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

Tenttiin ilmoittautuminen ja osallistuminen

Tenttiin tulee aina ilmoittautua riippumatta onko kyseessä opintojakson varsinainen (ensimmäinen) tentti, vai myöhempi uusintatentti. Ilmoittautuminen tehdään sähköpostitse osoitteeseen somero-opisto@somero.fi. Ilmoittauduttaessa tulee mainita tentin päivämäärä, oppiaine ja opintojakson nimi sekä tenttijän nimi.

Opiskelijalla on oikeus osallistua suoritettavan opintojakson tenttiin kolme kertaa. Opintojakson varsinaiseen (ensimmäiseen) tenttiin osallistuminen sisältyy kurssimaksuun. Uusintatenttiin (toinen ja kolmas) osallistuminen on maksullista riippumatta siitä onko opiskelija osallistunut varsinaiseen tenttiin. 12 euron tenttimaksu peritään käteisenä uusintatenttiin tultaessa, myös laskutus on mahdollista.

Tenttitilaisuuksiin voi erikseen sovittaessa osallistua myös muissa oppilaitoksissa opiskelevia. Tällaisissa tapauksissa tenttijän tulee ottaa hyvissä ajoin yhteys opiston toimistoon, ja sopia tenttipaikasta myös järjestävän yliopiston kanssa. 30 euron tenttimaksu peritään käteisenä tenttiin tultaessa, myös laskutus on mahdollista.

Turun yliopiston tenttipäivät 2016-2017 

Syyslukukauden tenttipäivät: 21.9., 19.10., 16.11. ja 14.12.2016 

Kevätlukukauden tenttipäivät: 18.1., 15.2., 15.3., 12.4., 17.5. ja 14.6.2017 

Lisätietoa avoimen yliopiston tarjonnasta

Salon seudulla järjestettävän avoimen yliopisto-opetuksen yhteissuunnittelu ja pidemmän aikavälin suunnitelma

Somero-opisto tekee yhteistyötä Salon kansalaisopiston kanssa seudulla järjestettävän avoimen yliopiston tarjonnan suunnittelussa. Tämän suunnittelutyön aikaansaannoksena on tehty muutaman vuoden suunnitelma, jonka mukaan opetusta pyritään järjestämään. Suunnitelmaa päivitetään vuosittain.

Tietoja Salon seudulla järjestettävästä avoimen yliopiston opetustarjonnasta löydät Salon kansalaisopiston nettisivuilta osoitteesta

Turun avoin yliopisto

Sivu päivitetty 19.1.2017 | Riitta Ryhtä

 
 

Kasvatustieteen perusopinnot, 25 op

Opinnoissa tarkastellaan kasvatuksen, koulutuksen ja oppimisen ilmiöitä eri näkökulmista. Tavoitteena on muodostaa yleiskäsitys kasvatustieteestä ja lisätä ymmärrystä kasvatuksen ja koulutuksen merkityksestä. Opinnoissa tutustut kasvatustieteen keskeisiin käsitteisiin, tutkimuskohtaisiin ja selitysmalleihin. Keskeisiä aihealueita ovat ihmisen kasvu ja kehitys sekä kasvatus ja opetus. 

Kasvatustieteen 25 opintopisteen laajuiset perusopinnot järjestetään yhteistyössä Turun yliopiston kanssa.

Kohderyhmä

Opinnot soveltuvat kaikille kasvatuksesta, koulutuksesta ja oppimisesta kiinnostuneille, kuten opettajiksi aikoville. Opinnot voi aloittaa pohjakoulutuksesta riippumatta.

Opintojen laajuus ja toteutus

Monimuoto-opintoihin sisältyy Somerolla järjestettäviä opintoryhmäkokoontumisia sekä luentoja, joille voi osallistua paikanpäällä Turussa tai verkkokokousympäristössä kotikoneen ääressä tai opistolla.  

Opintoryhmäkokoontumiset järjestetään Somerolla SoLussa, Myllypellontie 10 E. 

Ensimmäinen opintoryhmäkokoontuminen järjestetään keskiviikkona 14.9.2016 klo 17.00–19.15, jolloin osallistutaan myös verkossa välitettävälle orientaatioluennolle. Muut opintoryhmäkokoontumiset järjestetään maanantaisin klo 17.30–19.45.

Turussa järjestettävät luennot toteutetaan pääasiassa keskiviikko-iltaisin klo 17.30-20.00.

Opinnot päättyvät 12.4.2017 järjestettävään lopputenttiin.

Ryhmän tuutorina toimii KM Kristiina Stigell.

Kurssin hinta

Somero-opiston kurssimaksu on 82 e. Lisäksi opiskelija maksaa Turun yliopiston opintomaksun, joka on 250 e. Maksut kattavat opetuksen, Turun yliopiston tuottaman verkkomateriaalin ja opintosuoritukset sekä ohjelman mukaiseen ensimmäiseen tenttiin osallistumisen. Uusintatenttimaksu 12 e.

Tavoite ja sisältö

Kasvatustieteen perusopintojen päämääränä on sellaisen tieteellisen ajattelutavan ja käsitteellisen välineistön kehittäminen, joka auttaa kasvun sekä kasvatus-, koulutus- ja opetuskäytännön kriittistä ymmärtämistä.

Opintojaksot:

Opetussuunnitelma

Jatko-opiskelumahdollisuudet

Hyvin tiedoin suoritettujen perusopintojen jälkeen voit jatkaa kasvatustieteen aineopintoihin. Avoimen yliopiston väylän kautta voit hakea kasvatustieteen tutkinto-opiskelijaksi.

Lisätietoja

http://www.avoin.utu.fi

Ilmoittautumiset

Avoimen yliopiston opiskelijaksi aikovan pitää täyttää internetissä kaksi ilmoittautumislomaketta.

Ilmoittaudu Somero-opistoon tästä >>

Ilmoittautumislinkki Turun yliopistoon lähetetään opiskelijoille sähköpostitse n. viikkoa ennen opintojen alkua.

Ilmoittautumiset viimeistään viikkoa ennen opintokokonaisuuden tai -jakson alkua. Kurssipaikat täytetään ilmoittautumisjärjestyksessä. Opintoryhmän käynnistyminen ratkaistaan ennakkoilmoittautumisajan päätyttyä. Myöhemminkin voi tiedustella vapaita opiskelupaikkoja.

Yksittäisen opintojakson suorittamisesta kiinnostuneiden tulee ottaa yhteys sähköpostitse tai puhelimitse kurssisihteeriin.

Halutessasi voit ilmoittautua myös puhelimitse Somero-opistoon puh. 044 779 1270.

Sivu päivitettu 28.6.2016 | Riitta Ryhtä