Jätteiden kuljetus

Jätelain (646/2011) mukaan kaikkien jätteen haltijoiden tulee liittyä järjestetyn jätteenkuljetuksen piiriin.

Käytännössä tämä tarkoittaa jätteenkuljetussopimuksen tekemistä jätehuoltoyrittäjän kanssa kaatopaikalle toimitettavan jätteen eli ns. sekajätteen osalta. Jätteenkuljetus voidaan hoitaa myös sopimalla yhteisen jäteastian käyttämisestä naapurin kanssa. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja yksi kappale on toimitettava ympäristönsuojelusihteerille.

salkola romut1.jpg

Jätteenkuljetusyrityksiä:

  • Aaltonen Kai, p. 0400 721 427, Saarentaantie 14, 31400 Somero
  • Malin Markku, p. 0400 536 800, Kultelantie 61, 31400 Somero
  • Jätekuljetus Järvinen Ky, p. 040 505 3915, 0400 536 721, Achreniuksentie 2, 31400 Somero
  • Someron Ympäristöhuolto Oy, p. 0400 201 804, Terttiläntie 968, 31490 Terttilä

Likakaivojen tyhjennystä:

  • Someron Ympäristöhuolto Oy, p. 0400 823 405, Terttiläntie 968, 31490 Terttilä
  • Veikkolin Veli, p. 0400 110 504, Hirsjärvi
  • Santakangas Miikka, p. 040 776 8885, Lahdentie 403, 31530 Pyöli
  • Someron Mekano p. 044 076 5154, Välitie 23, 31400 Somero
  • Veikkolin Juha, Helsingintie 1150, 31460 Hirsjärvi
Tekstin koko A A A Sivukartta

Lisätietoja

Ympäristönsuojelusihteeri 
Timo Klemelä
p. 044 7791 284 
timo.klemela(a)somero.fi

Someron ilmasto-ohjelma 2015