Mittaus- ja kiinteistötietopalvelut

Mittaus

Someron kaupungin maastomittaustehtäviin kuuluvat rakentamisen valvontaan liittyvät mittaukset sekä tilauksesta tehtävät erikoismittaukset ja kiinteistötoimitusten maastotyöt. Käytettävissä ovat nykyaikaiset takymetri- ja GPS-laitteet sekä monipuoliset ohjelmistot.

Varsinaisia maanmittaustoimituksia ei Someron kaupungin toimesta tehdä, vaan maanmittaustoimitusasioissa tulee kääntyä Salon maanmittaustoimiston puoleen.

Osoitepalvelu

Osoitepalveluna uusille rakennuksille annetaan rakennusluvan hakuvaiheessa osoite.
Kaava-alueella numerot annetaan järjestyksessä tonteittain niin, että tien alusta katsoen oikealle puolelle tulevat parittomat numerot ja vasemmalle parilliset. Haja-asutusalueella numero annetaan perustuen siihen, kuinka kaukana kiinteistön liittymä on tien alusta metreissä mitattuna. 10 m on numero 1. Haja-asutusalueella tien nimeäminen kuuluu maankäyttöinsinöörin toimivaltaan.

Maksulliset otteet ja todistukset

Someron kaupungin rakennustoimistosta on saatavana myös erilaisia otteita ja todistuksia valtakunnallisesta Kiinteistötietojärjestelmästä, kaavasta sekä erilaisia karttaotteita Someron alueelta.

Tekstin koko A A A Sivukartta

 

Lisätietoja

Rakennustoimisto:
p. 040 1268 243 
fax (02) 7488331

Rakennustoimisto avoinna 
arkisin klo 9.00-15.00

Kartoittaja 
Sami Räsänen 
p. 044 7791 351 
sami.rasanen(a)somero.fi

Maankäyttöinsinööri 
Jyrki Virtanen 
p. 044 7791 237 
jyrki.virtanen(a)somero.fi