Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

13.03.2018

Kuulutus maa-aineslupa- ja ympäristölupahakemuksen vireilletulosta


Someron kaupungin ympäristölautakunnassa on vireillä Somersora Oy:n maa-aines- ja ympäristölupahakemus, joka koskee hiekan ja soran ottoa ja kiviaineksen murskausta Somersora Oy:n omistamalla tilalla Soranummi RN:o 4:44 ja Hetari Oy:n omistamalla tilalla Suoja II RN:o 14:6 Someron kaupungin Jakkulan kylässä. Hakijan yhteystiedot: Somersora Oy, Salontie 295, 31400 Somero, yhteyshenkilö Mika Vaittinen 0401240550.

Kuvaus toiminnasta:

Tilalle Soranummi on myönnetty kymmeneksi vuodeksi maa-aineslupa 27.2.2008 ja se on siirretty Somersora Oy:n nimiin. Tilalle Suoja on Hetari Oy:lle myönnetty seitsemäksi vuodeksi maa-aineslupa 30.6.2010. Ottamista jatkettaisiin samoilla alueilla siten, ettei väliin jää harjannetta. Uuden hakemuksen mukaan ottamisalueen pinta-ala on n. 9,1 ha ja kaivualueen pinta-ala n. 7,4 ha Maa-ainesten ottamismäärä on yhteensä noin 520 000 m3 ja vuotuinen otto 52 0003.Pohjaveden korkeusasema on mittauksissa ollut ylimmillään tasolla +78,88 ja ottaminen ulotetaan alimmillaan tasolle +93,00 ja enimmillään noin 27 metriä ympäröivän maanpinnan alapuolelle. Kokonaisottoajaksi on arvioitu kymmenen vuotta.

Kiviaines murskataan siirrettävällä murskauskalustolla, ja murskausta tehdään noin 20 työpäivää vuodessa. Toiminta-aika on viikoittain ma-pe klo 6-22. Kuormaamista ja kuljetusta harjoitetaan ympäri vuoden ma-pe klo 6-22 ja la klo 8-18. Mursketta tuotetaan keskimäärin 20 000 tonnia ja maksimissaan 30 000 tonnia vuodessa.

Hakemusasiakirjat ovat nähtävillä Someron kaupunginviraston rakennustoimistossa (Joensuuntie 20) 13.3.2018 - 16.4.2018 viraston aukioloaikana.

Niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, on tilaisuus tehdä muistutus hakemuksen johdosta. Myös muilla henkilöillä kuin asianosaisilla sekä yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä hakemuksen johdosta. Muistutukset ja mielipiteet on tehtävä kirjallisesti nähtävänä oloaikana osoitteeseen:
Someron ympäristölautakunta, PL 41, 31401 Somero.

Somerolla 12.3.2018
SOMERON KAUPUNGIN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA