Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

20.02.2018

Someron kaupunkistrategian päivittäminen käynnissä: yleisötilaisuus 22.3.


Tervetuloa keskustelemaan uudesta kaupunkistrategiasta

Aika: 22.3.2018 klo 17.00

Paikka: Kaupungintalon valtuustosali, os. Joensuuntie 20.

Uudistuneen kuntalain myötä Someron kaupunki päivittää kaupunkistrategiansa. Uutta sisältöä on valmisteltu kaupungin nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä koskevien arvioiden pohjalta ja nyt asukkailla ja yhteisöillä on mahdollisuus kommentoida strategialuonnosta. Kaupunki järjestää kaikille avoimen keskustelu- ja esittelytilaisuuden kaupunkistrategiasta Torstaina 22.3. kello 17 kaupungintalon valtuustosalissa.

Tarjoilujen järjestämiseksi pyydetään ennakkoilmoittautumista.

Palautetta on mahdollista antaa myös kirjallisesti.


Kuntalain 37 §:n mukaan kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategiassa tulee ottaa huomioon:

1) kunnan asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen;

2) palvelujen järjestäminen ja tuottaminen;

3) kunnan tehtäviä koskevissa laeissa säädetyt palvelutavoitteet;

4) omistajapolitiikka;

5) henkilöstöpolitiikka;

6) kunnan asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet;

7) elinympäristön ja alueen elinvoiman kehittäminen.

Someron kaupunkistrategian uutta sisältöä on valmisteltu kaupungin nykytilaa ja tulevaisuuden näkymiä koskevien arvioiden pohjalta mm. valtuustoseminaarissa, johtoryhmässä ja laajennetussa johtoryhmässä yhteistyössä konserniyhteisöjen palkatun johdon kanssa sekä kaupungin esimiehien/toimialojen työnä.

Nyt valmisteltu luonnos asetetaan nähtäville siten, että asukkaat, yhteisöt ja kaupungin omat toimielimet voivat antaa siitä omat lausuntonsa ja kommenttinsa. Em. palautekierroksen jälkeen on tavoitteena valmistella lopullinen ehdotus huhtikuussa kokoontuvan valtuuston käsiteltäväksi.