Tekstikoko
 
 

Ajankohtaista

09.02.2018

Kesätyöpaikkatuki 2018


Someron kaupunki tukee somerolaisia yrityksiä ja yksityisiä työnantajia nuorten työllistämiseksi kesällä 2018 seuraavin ehdoin:

Perustyöjakso on vähintään neljä viikkoa, ja viikkoa kohti työtunteja pitää olla vähintään 20.

Tuen määrä on 300 euroa / työllistetty nuori

Yksi työnantaja voi hakea tukea enintään kahteen työntekijään.

Tuen piiriin kuuluvan nuoren tulee olla 15-24 –vuotias koululainen tai opiskelija tai tämän vuoden keväällä opiskelunsa tai koulunsa päättävä nuori. 15 vuoden ikä tulee täyttyä työsuhteen alkamiseen mennessä.

Tukea ei ole tarkoitettu yrittäjän oman lapsen työllistämiseen omassa yrityksessä.

Hakemuslomakkeita saa kaupunginviraston neuvonnasta tai tulostamalla tästä.

Hakemukset tulee palauttaa kaupunginvirastoon 19.3.2018 klo 16.00 mennessä osoitteella Someron kaupunki, PL 41, 31401 SOMERO.

Lisätietoja antaa kaupunginkamreeri Aino Arola, 040 1268 218

Somerolla, 12.2.2018

SOMERON KAUPUNGINHALLITUS